Johtava sillanrakentaja järjestöjen, seurakuntayhteisöjen ja julkisen sektorin välisessä päihdetyössä
Julkaistu 15.1.2013 13:18

Sininauhaliitolla ja Sininauha-Asunnoilla yhteinen johtaja

Sininauhaliitto ry:n ja Sininauha-Asunnot, asumispalvelusäätiön (Sininauhasäätiö) konserniyhteyttä on tiivistetty. Sininauhaliiton toiminnanjohtajan ja Sininauha-Asuntojen toimitusjohtajan tehtävät on yhdistetty johtajan yhdeksi tehtäväksi. Johtajaksi liiton ja säätiön hallitukset ovat nimenneet Aarne Kiviniemen Sininauhaliiton toiminnanjohtajan paikalta. Kiviniemi on aloittanut johtajana 1.1.2013 alkaen.

 
Liiton ja säätiön toimintoja on yhdistetty niin, että niillä on yhteiset kehittämisen, tutkimuksen, arvioinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon, lakiasioiden ja taloushallinnon toimintayksiköt. Sininauha-Asuntojen perustehtävä eli palvelutoiminta pysyy omana itsenäisenä toimintanaan. Sininauhaliiton perustehtävä eli järjestöjen edunvalvonta ja tuki pysyy myös omana toimintanaan.

 
Palvelutoiminnasta vastaavaksi palvelujohtajaksi  Sininauhasäätiön hallitus on nimennyt 1.1.2013 alkaen Juha Järvisen. Kehittämistoiminnasta vastaavaksi kehitysjohtajaksi konserniin on nimetty Päivi Heimonen. Hänen sijaisenaan toimii 21.1.-31.8.2013 Kati-Pupita Mattila.

 
Lisätietoja: johtaja Aarne Kiviniemi, puh. 050 522 3285

 

organisaatiokaavio_2013.pdf
Sininauhaliitto
puh. 0400 620 149
Krämertintie 2
faksi (09) 8763452
00620 Helsinki
Kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto
Julkaisujärjestelmänä
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin