Sininauhasäätiö

Sininauhasäätiö on yleishyödyllinen toimija, joka auttaa ja tukee asunnottomia sekä päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia. Säätiön tehtäviin kuuluu asunnottomille päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville ja niistä kuntoutuville tarkoitettujen tukiasuntojen hankinta ja ylläpito sekä heidän asumisensa turvaaminen ja elämänhallinnan vahvistaminen tukipalveluin.

Säätiöllä on tuettua asumista sekä tehostettua tuettua asumista erillisissä asumisyksiköissä ja tavalliseen asuntokantaan integroiduissa ns. jatkoasunnoissa. Sininauhasäätiöllä on myös alan kehittämis- ja tutkimustoimintaa. Sininauhasäätiö on osana Sininauhaliittoa myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka toimii asunnottomuuden vähentämiseksi, päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi sekä kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

Sininauhasäätiö on keskisuuri alan toimija, jonka toiminta on laajentunut nopealla tahdilla. Sininauhasäätiön asumisyksiköissä Helsingissä, Vantaalla ja Tuusulassa oli vuoden 2013 lopussa runsaat 300 asukasta. Hajasijoitetuissa asunnoissa pääkaupunkiseudulla asukkaita oli noin 120. Säätiön henkilökuntamäärä on yli 100.

Sininauhasäätiössä panostetaan ammatillisuuteen, jota täydennetään kokemusasiantuntijuudella ja vapaaehtoistyöntekijöillä. Säätiössä haluamme erityisesti kehittää palveluiden sisältöä ja parantaa entisestään palveluiden laatua sekä satsata henkilöstön hyvinvointiin. Säätiön roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä säätiön tunnettuutta on haluttu vahvistaa. Oleellista on myös huolehtia talouden tasapainosta sekä omaisuusmassan arvon säilymisestä. Säätiön nopea kasvu on avannut monia mahdollisuuksia. Säätiön tulevaisuus näyttää monella tavalla valoisalta.

Säätiön rahoitus koostuu vuokratuloista sekä palvelumaksuista. Asukkaat maksavat vuokrat ja palveluita ostavien kaupunkien kanssa on sovittu palvelumaksuista, jotka pääosin kaupungit maksavat. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt investointiavustuksia asumisyksiköiden hankintaan. Raha-automaattiyhdistys puolestaan tukee palveluiden kehittämistä sekä yksittäisten asuntojen hankintaan Pieneltä osin säätiö harjoittaa myös muuta varainhankintaa.

Lähtökohdat ihmisarvosta, ihmisoikeuksista ja lähimmäisenrakkaudesta ovat aina kaikkein tärkein moottori toiminnallemme. Nämä arvot ovat joka päivä se tärkein syy, miksi toimimme ja miksi meitä tarvitaan. Haluamme tuoda toivoa ja valoa mahdottomiltakin tuntuviin elämäntilanteisiin, sillä synkimmässäkin elämäntilanteessa on löydettävissä toivoa ja mahdollisuuksia. Näissä tilanteissa olemme rinnalla kulkijoina.