Rahapeliongelmat kasvoivat Suomessa - etenkin naisilla ja nuorilla aikuisilla

Rahapeliongelmat ovat lisääntyneet Suomessa, etenkin naisilla ja nuorilla aikuisilla. Joulukuussa julkaistiin tuoreimmat tiedot kyselystä, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt väestötasolla koko maassa.

Vuonna 2015 suomalaisista 3,3 prosentilla eli noin 124 000 henkilöllä oli rahapeliongelma. Vastaava osuus vuonna 2011 oli 2,7 prosenttia. Rahapeliongelma oli yleisin 18–34-vuotiailla.

Naisten rahapeliongelmat lisääntyivät 1,1 prosentista 2,4 prosenttiin vuodesta 2011 vuoteen 2015. Naisten rahapeliongelmien lisääntymisestä huolimatta rahapeliongelmat olivat kaiken kaikkiaan yleisempiä miehillä kuin naisilla (naiset 2,4 prosenttia, miehet 4,2 prosenttia).  

Tarkastelujaksolla nuorten aikuisten pelaaminen lisääntyi, mutta alaikäisten rahapelaaminen väheni.  Alaikäisten peliongelman vähentymiseen on vaikuttanut etenkin arpajaislain muutos, joka on kieltänyt raha-automaattien pelaamisen alle 18-vuotiailta.

Rahapeliongelmia on etenkin paljon pelaavilla

Rahapeliongelmat olivat yleisempiä niillä, jotka olivat pelanneet rahapelejä useita kertoja viikossa, pelanneet vähintään 4–5:tä pelityyppiä, kuluttaneet rahapelaamiseen vähintään 21 euroa yhden viikon aikana sekä pelanneet rahapelejä internetissä. 

Vastaajista 80 prosenttia oli pelannut jotain rahapeliä mittausta edeltävän vuoden aikana, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2011. Naisista rahapelejä oli pelannut vuoden 2015 tutkimuksessa 75 prosenttia, ja miehistä 85 prosenttia. 

Väestön suhtautuminen rahapelaamiseen on muuttunut myönteisemmäksi, mikä näkyi sekä naisilla että miehillä. Muutos oli nähtävissä kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta alaikäisiä.  

Riskitasolla pelaaminen edeltää rahapeliongelmaa

Riskitasolla pelaaminen on lisääntynyt neljän viime vuoden aikana. Riskitason pelaaminen tarkoittaa pelaamista, joka aiheuttaa yksittäisiä haittoja ja edeltää usein rahapeliongelman kehittymistä. 

Tyypillisin rahapelihaitta on oman pelaamisen hallinnan puute: vastaajat kertoivat pelanneensa enemmän kuin olivat alun perin aikoneet (14 prosenttia). Toiseksi tyypillisin haitta oli niin sanottu häviöiden tasaaminen: vastaajat olivat palanneet jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa hävityt rahat takaisin (kahdeksan prosenttia). 

- Riskitasolla pelaamisen lisääntyminen on haaste rahapelihaittojen ehkäisylle. Haittojen  ehkäisy väestötasolla edellyttää toimenpiteitä, joilla vaikutetaan myös riskitasolla pelaaviin, sanoo THL:n erikoistutkija Susanna Raisamo

Rahapeliongelma oli yleisintä työttömillä tai lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tai pitkäaikaisesti sairailla. He myös pelasivat eniten, useita kertoja viikossa ja kuluttivat muita enemmän rahaa pelaamiseen. 

Rahapeliongelma vaikuttaa myös pelaajan läheisten elämään. Vastaajilla, joiden läheisellä oli ollut rahapeliongelma, oli itselläänkin muita useammin rahapeliongelma. Joka viidennellä vastaajalla oli ollut vähintään yksi ongelmallisesti pelaava läheinen.

Lisätietoja

Tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Tilastokeskus toteutti tutkimuksen tiedonkeruun. Tutkimusaineisto koostuu 4515 suomalaisen vastauksista, jotka kerättiin puhelinhaastatteluina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tutkimuksessa kartoitettiin 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapeliongelmia ja rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja asenteita. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos mittaa neljän vuoden välein rahapeliongelmien muutoksia. Aikaisemmat Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimukset on julkaistu vuosina 2003, 2007 ja 2011.

Sininauhaliitto tekee yhteistyötä THL:n, kuntien ja järjetöjen kanssa Peliklinikka-hankkeessa. Tukea ja hoitoa pelaajien ja heidän läheistensä rahapeliongelmiin kehitetään Sininauhaliiton info- ja tukipiste Tiltin sekä yhdessä A-klinikkasäätiön kanssa Peluurin valtakunnallisten palvelujen kautta. Tilttti ja Peluuri neuvovat myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia rahapelihaittojen vähentämisessä.

Linkki THL:n suomalaisten rahapelaaminen verkkosivulle.

 

Linkit Tiltin ja Peluurin verkkosivuille.