Johtava sillanrakentaja järjestöjen, seurakuntayhteisöjen ja julkisen sektorin välisessä päihdetyössä
Julkaistu 14.2.2012 08:29

Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmille tukea VOIKUKKIA-ammattilaisilta

VOIKUKKIA -vertaistukiryhmätoiminta on saavuttanut noin viiden vuoden kuluessa yhä merkittävämmän aseman lastensuojelun kuntouttavana menetelmänä, jolla tuetaan sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhempien. VOIKUKKIA-verkostohanke tarjoaa kokonaisvaltaisen toimintamallin, jossa on mukana mm. koulutuksia, aluekoordinaatiotyötä, kumppanuuksien rakentamista, menetelmiä, tukimateriaaleja ja tiedotusta. Näille on ollut vahva tilaus ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat kokeneet niitä tarvitsevansa.

 

Sininauhaliitto toimii VOIKUKKIA-hankkeessa kumppanuudessa Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton kanssa. Voikukkia-hankkeen yhteyshenkilö Sininauhaliitossa on vertaistoiminnan kehittäjä Virpi Kujala.

 

Kuntien lastensuojelun asiakasmäärät ja -kustannukset jatkaneet kasvuaan – kuka tukee vanhempia?

 

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän jatkuva kasvu on herättänyt eri toimijat siihen tosiasiaan, että sillä on yhteyksiä vakavaan huono-osaisuuden lisääntymiseen ja nuorten syrjäytymisen Suomessa. Lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat kasvattaneet viime vuosina merkittävästi kuntien lastensuojelun kustannuksia. Lapsen huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle on aina koko perheen kriisi. Siitä huolimatta edes vanhempien tarkkaa lukumäärää ei tilastoida. Huoli on kuitenkin tiedossa ja ymmärretty: kuka tukee vanhempaa – äitiä ja isää, kun perhettä on kohdannut merkittävä kriisi ja koko perhe tarvitsisi aivan erityistä tukea ja kuntoutusta.

 

Lastensuojelun näkökulma laajentumassa kohti kuntouttavaa vanhemmuustyötä

 

Lastensuojelussa on ollut perinteisesti esillä vahvasti lasten näkökulma ja lapsen etu, mutta nykyisen lain myötä vanhemman tuen merkitys on huomattu. Yhä enemmän ymmärretään, että tukemalla ja kuntouttamalla vanhempaa, tuetaan myös lasta ja koko perhettä. Perheen kuntoutuminen ja sen jäsenten elämänhallinnan ohjautuminen on osiensa summa, jota pystytään tukemaan parhaiten sillä, että perheelle tarjotaan tarvitsemiaan palveluja aiempaa aktiivisemmin.  Yksi tapa toteuttaa vanhempien kuntouttavia tukipalveluita on järjestää vertaistukiryhmiä. Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti vertaistukiryhmät ovat  tukitoimena tehokkaita ja myös kustannustehokkaita. Ryhmät ovat antaneet monille vanhemmille väylän ongelmiensa käsittelyyn ja vanhemmuutensa vahvistamiseen.

 

Vanhemman äänen kuuleminen heitä itseään koskevissa suunnitelmissa on tärkeää. Yhtä tärkeää on saada vanhemmalle tunne kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Vanhempien eduksi on, että heille tarjotaan laaja-alaisesti ja joskus hyvinkin innovatiivisesti erilaisia tukimuotoja, sillä samat tukitoimet eivät sovi kaikille. Vanhemmat ehdottavat myös itse yhä enenevässä määrin itseään koskevia kuntoutustapoja. Esimerkiksi VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä on kuultu yhdensuuntaista positiivista tarinaa siitä kuinka vanhemmat ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ensi kertaa oman kriisinsä keskellä. He kertovat myös saaneensa vanhemmuuteensa oikean suuntaista tukea ja apua elämänhallintaan. Vertaistuesta on vanhemmille selkeästi apua ja he saavat siitä voimaa omaan selviytymiseensä prosessoidessaan lapsensa huostaanottoa ja perheen kohtaamaa kriisiä.

 

Vanhemmat saavat tukea VOIKUKKIA-ammattilaisilta ja vertaisohjaajilta

 

VOIKUKKIA-verkostohanke on kouluttanut tähän mennessä jo 165 VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajaa ja tulevaisuudessa heitä saadaan lisää. Mukana on yhä enemmän vanhempia, jotka ovat käyneet läpi VOIKUKKIA-ryhmän ja kouluttautuneet itse

tukemaan vanhempia ryhmissä. Vertaistukiryhmiä on tarjolla jo useilla eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Lisäksi vanhemmille tarjotaan tietopalveluita virtuaalisesti internetissä ja tulevaisuudessa myös muilla keinoin, kun kehittämistyö jatkuu VOIKUKKIA-verkostohankkeessa aina vuoden 2015 loppuun asti. Hankkeen kehittämisrahoituksesta vastaa RAY ja Emma & Elias-ohjelma.

 

Lisätietoja:

Pia Söderholm, projektikoordinaattori
VOIKUKKIA-verkostohanke

puh. 044 350 5179

Sininauhaliitto
puh. 0400 620 149
Krämertintie 2
faksi (09) 8763452
00620 Helsinki
Kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto
Julkaisujärjestelmänä
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin