Haemme projektityöntekijää juurruttamaan päihdeongelmista kärsiville ikääntyneille tarkoitettua Pilke-toimintaa

Viemme päihdeongelmista kärsiville ikääntyneille tarkoitettua, ammatillisesti ohjattua ja vertaistuellista Pilke-työtä nyt koko Suomeen, tule juurruttamaan toimintaa!
JAA

Pilke-toiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille (+60-vuotiaille), joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Etsimme nyt työntekijää juurruttamaan toimintaa eri paikkakunnille.

Haemme Pilkettä elämään -projektiin (STEA) projektityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2020 – 28.2.2023.

Pilke-toiminta on päihdeongelmista kärsiville ikääntyneille tarkoitettua, ammatillisesti ohjattua ja vertaistuellinen toimintaa. Toiminnan tarkoitus on, että päihteidenkäytön kanssa kamppailevien ikääntyneiden osallisuus lisääntyy, päihdehaitat vähenevät ja arjenhallinta vahvistuu. Pilke-toimintaa on kehitetty yli viisitoista vuotta ja toimintaa on toistaiseksi kahdeksalla paikkakunnalla.

Projektin tavoitteena on juurruttaa, valtakunnallistaa ja integroida Pilke-toimintaa osaksi olemassa olevia julkisia vanhus-/päihdepalveluita. Hankkeessa vahvistetaan alueellista Pilke-osaamista siten, että hankekauden jälkeen uudet ja vanhat Pilke-paikkakunnat voivat itse huolehtia uusien Pilke-ohjaajien kouluttamisesta ja siten toiminnan jatkuvuudesta.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat yhdessä projektipäällikön kanssa:

 • Pilke-toiminnan juurruttamisen pilotointi ja kehittäminen
 • kustannusvaikuttavuus-selvityksen tekeminen nykyisistä Pilke-paikkakunnista
 • Pilke-ohjaajien ja -ohjaajakouluttajien kouluttaminen
 • toiminnan valtakunnallinen levittäminen
 • hankkeen arviointi ja viestintä

Projektityöntekijältä edellytämme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • kokemusta ikääntyneiden päihdetyöstä
 • ymmärrystä päihde- ja vanhuspalveluiden järjestämisestä osana palvelujärjestelmää
 • kokemusta kehittämis-/projektityöstä
 • matkustamisvalmiutta
 • että hän kokee luontevaksi toimia kristillisessä järjestössä.

Lisäksi odotamme projektityöntekijältä

 • kouluttamiskokemusta
 • kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että työparina/yhteistyössä
 • kokemusta selvityksen tekemisestä / aineistonkeruusta ja analysoinnista
 • viestintätaitoja

Projektityöntekijä sijoittuu Helsinkiin.

Tarjoamme hyvät työsuhde-edut mm. laajan työterveyshuollon, lounas-, liikunta- ja kulttuurisaldon sekä joustavan ja liukuvan työajan. Hae osaksi ammattitaitoista ja osaavaa työyhteisöä työtehtävään, joka mahdollistaa yhteiskunnallisesti vaikuttavan tekemisen ja uuden oppimisen.

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään tiistaihin 28.1.2020 klo 16.00 mennessä tämän sähköisen hakulinkin avulla. Haastattelut toteutetaan 7.2. Pasilassa, Helsingissä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund: puh. 050-5223906, pekka.lund@sininauha.fi. Soittoaika on maanantaina 20.1. kello 8.30-10.30. Muut yhteydenotot sähköpostitse.

Lue lisää Pilke-toiminnasta ikaantyneidenpaihdetyo.fi -sivuilta >>

Sininauhaliiton perustehtävä on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Tuemme näihin liittyviä ongelmia kohdanneita ja vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja auttamistyötä tekeviä. Toimimme jäsentemme keskusliittona. Sininauhaliitto ja sen noin sata jäsenyhteisöä muodostavat kristillisen diakoniatyön verkoston.