Ohita valikko
Nainen ja mies istuvat tietokoneen äärellä hymyillen.

Haemme suunnittelijaa jäsenjärjestötukeen

Nyt tarjolla tehtävä, joka mahdollistaa yhteiskunnallisesti vaikuttavan tekemisen ja uuden oppimisen!
JAA

Sininauhaliiton perustehtävä on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Tuemme näihin liittyviä ongelmia kohdanneita ja vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja auttamistyötä tekeviä. Toimimme jäsentemme keskusliittona. Sininauhaliitto ja sen noin sata jäsenjärjestöä muodostavat kristillisen diakoniatyön verkoston. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee toimintaamme.

Etsimme jäsenjärjestötuen tiimiin suunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen tukemaan laaja-alaisesti Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä

Jäsenjärjestötuen tiimiin kuuluu kahdeksan eri alojen asiantuntijaa. Nykyisten tiimiläistemme työssä painottuvat vapaaehtois-, työllistämis- ja päiväkeskustoiminta sekä hyvinvoinnin edistäminen ja lakituki. Järjestämme koulutuksia ja vahvistamme jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Teemme jäsenjärjestöjemme kanssa yhteistä vaikuttamis- ja kehittämistyötä.

Etsimme ennakkoluulotonta järjestötoiminnan asiantuntijaa, jolla on kykyä kohdata jäsenjärjestöjen ihmisiä ja arki sekä hahmottaa järjestöjen kokonaistilanne, tarpeet ja toimintaympäristö. Suunnittelijan on keskeistä osata perehtyä ja ottaa haltuun laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtää sosiaalialan järjestöjä koskevan toimintaympäristön muutokset. Suunnittelija tarjoaa itse aktiivisesti jäsenjärjestöille tarpeenmukaista tukea ja myös opastaa tarvittavan tuen lähteille.

Suunnittelijan keskeiset tehtävät:

 • jäsenjärjestöjen tukeminen niiden toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä muu yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa
 • verkostoyhteistyö keskeisten yhteistyökumppaneiden kuten ruoka-aputoimijoiden kanssa
 • kasvokkaisten ja etäkoulutusten suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • jäsenjärjestövierailut eri puolilla Suomea
 • Sininauhaliiton jäsenjärjestöavustusprosessin koordinointi.

Lopullinen tehtävänkuva muotoutuu valittavan henkilön jäsenjärjestötyön kannalta oleellisen osaamisen perusteella.

Edellytämme

 • työkokemusta ja näkemystä järjestötoiminnasta ja sosiaalialan järjestöjen toimintakentästä
 • vahvaa osaamista joistakin Sininauhaliiton jäsenjärjestöille oleellisista työaloista, kuten päihdetyö, vertaistuki, asunnottomuustyö, ruoka-apu, hankerahoitukset
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä asiaankuuluvaa työkokemusta
 • matkustusvalmiutta Suomessa
 • kykyä toimia rakentavasti sekä tiimissä, työyhteisössä että Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä
 • että koet luontevaksi työskennellä järjestössä, jonka toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen.

Arvostamme kokemusta tavoitteellisesta kehittämistyöstä, kouluttamisesta, hanketyöstä ja avustusvalmistelusta.

Tarjoamme hyvät työsuhde-edut, mm. laajan työterveyshuollon, lounas-, liikunta- ja kulttuurisaldon, liukuvan työajan, mahdollisuuden osittaiseen etätyöhön sekä mukavan työyhteisön ja Sininauhaliiton muiden asiantuntijoiden tuen. Toimistomme sijaitsee hyvien yhteyksien päässä Helsingin Länsi-Pasilassa.

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa tehtävässä on 2950 euroa/kk. Henkilökohtainen palkanosa (450–850 euroa/kk) määrittyy valittavan henkilön aiemman työkokemuksen ja osaamisen perusteella.

Sininauhaliitto arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivoimme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia.

Hakemukset pyydämme jättämään 11.6.2023 mennessä oheisen linkin kautta. 

Haastattelut toteutetaan 19.6.2023 Pasilassa.

Lisätietoja tehtävästä:

Sininauhaliiton järjestöpäällikkö Susanna Kiuru puh. 044 3613 587

 • keskiviikkona 24.5.23 klo 15–17
 • tiistaina 30.5.23 klo 15–17.

Lue lisää Sininauhaliiton jäsenjärjestöille suunnatusta toiminnasta: https://www.sininauhaliitonjasenet.fi/

Jäsenjärjestömme eri puolilla Suomea tekevät arvokasta työtä erityisen vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten rinnalla. Tule mukaan tukemaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä!