Ohita valikko

Haemme uuteen Digiosallisuutta asunnottomille -projektiin (STEA) projektityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen

Sininauhaliitto kehittää asunnottomuustaustaisten päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten digiosallisuutta. Tule mukaan tekemään tätä työtä!
JAA

Haemme uuteen Digiosallisuutta asunnottomille -projektiin (STEA) projektityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.2020-30.4.2023.

Digitukea tarjotaan monille asiakasryhmille. Silti heikoimmassa asemassa olevat asunnottomuustaustaiset päihde- ja mielenterveysongelmaiset henkilöt ovat jääneet osattomiksi digitaalisesta muutoksesta. He ovat tämän projektin kohderyhmä.

Digiosallisuutta asunnottomille -projektin tehtävänä on löytää ja kehittää keinoja kohderyhmän digitaitojen vahvistamiseksi sekä heidän digiosallisuutensa mahdollistamiseksi. Kehitettävät mallit ja toimenpiteet kootaan osaamissalkuksi, jota levitetään eri järjestöille ja yhteisöille käytettäväksi. Kehittämistyö tapahtuu pääkaupunkiseudulla yhteistyössä kohderyhmää kohtaavien järjestöjen kanssa, osaamissalkun levittämisvaiheessa toimimme myös valtakunnallisesti.

Projektityöntekijän tehtäviin kuuluvat yhdessä projektipäällikön kanssa:

 • digitukeen liittyvä suora asiakastyö kohderyhmän parissa; edellytyksenä on kyky tunnistaa asiakkaiden erityisiä tuen tarpeita
 • yhteistyöjärjestöjen kanssa tehtävä yhteinen kehittämistyö
 • kehitettävän osaamissalkun kokoaminen ja pilotointi
 • kehitettyyn osaamiseen liittyvä ammattilaisten kouluttaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • erilaisten toimijoiden ja asiakkaiden innostaminen digitalisaation mahdollisuuksiin

Projektityöntekijältä edellytämme

 • ymmärrystä asunnottomuus- ja/tai päihde- ja mielenterveystyöstä
 • vahvoja digitaitoja, erityisesti kykyä toimia digiasiantuntijana kohderyhmän parissa sekä kykyä etsiä ja soveltaa hankittua tietoa
 • ratkaisukeskeistä uteliaisuutta uusien sähköisten palveluiden ja sovellusten äärellä
 • taitoa työskennellä siellä, missä asunnottomat liikkuvat – kuten matalan kynnyksen päivä- ja toimintakeskuksissa sekä erilaisissa asumisyksiköissä.
 • että hän kokee luontevaksi toimia kristillisessä järjestössä.

Lisäksi katsomme eduksi, että projektityöntekijällä on

 • kokemusta kehittämis-/projektityöstä
 • kykyä työskennellä sekä itsenäisesti, että työparina
 • hyviä ja monipuolisia viestintätaitoja
 • kouluttamiskokemusta

Projektityöntekijä sijoittuu Helsinkiin.

Tarjoamme hyvät työsuhde-edut mm. laajan työterveyshuollon, lounas-, liikunta- ja kulttuurisaldon sekä joustavan ja liukuvan työajan. Hae osaksi ammattitaitoista ja osaavaa työyhteisöä työtehtävään, joka mahdollistaa yhteiskunnallisesti vaikuttavan tekemisen ja uuden oppimisen.

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta.

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään 19.3.2020 klo 16.00 mennessä tämän hakulinkin kautta. Haastattelut ovat maanantaina 30.3.2020 Pasilassa, Helsingissä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund: puh. 050-5223906, pekka.lund@sininauha.fi. Soittoaika on keskiviikkona 11.3.2020 kello 14-16. Muut yhteydenotot sähköpostitse.

Sininauhaliiton perustehtävä on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Tuemme näihin liittyviä ongelmia kohdanneita ja vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja auttamistyötä tekeviä. Toimimme jäsentemme keskusliittona. Sininauhaliitto ja sen noin sata jäsenyhteisöä muodostavat kristillisen diakoniatyön verkoston.