Ohita valikko

Haemme vakituiseen työsuhteeseen kehittämispäällikköä

Hae osaksi ammattitaitoista ja osaavaa työyhteisöä työtehtävään, joka mahdollistaa yhteiskunnallisesti vaikuttavan tekemisen ja uuden oppimisen! 
JAA

Sininauhaliiton perustehtävä on huono-osaisuuden ja päihde- ja pelihaittojen vähentäminen. Tuemme näihin liittyviä ongelmia kohdanneita ja vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä ja auttamistyötä tekeviä. Sininauhaliitossa on noin 50 työntekijää. Toimimme jäsentemme keskusliittona. Sininauhaliitto ja sen noin sata jäsenyhteisöä muodostavat kristillisen diakoniatyön verkoston.

Haemme vakituiseen työsuhteeseen kehittämispäällikköä

Haemme uutta kehittämispäällikköä nykyisen kehittämispäällikön siirtyessä organisaatiomme arviointipäälliköksi. Oletko sinä etsimämme kehittämispäällikkö?

Kehittämispäällikkö osallistuu Sininauhaliiton toiminnan johtamiseen, strategiseen johtamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kehittämispäällikkö vastaa osaltaan Sininauhaliiton kehittämishankkeista ja -toiminnoista sekä toimii vastuullaan olevien toimintojen noin kymmenen työntekijän esihenkilönä. Lisäksi hän toimii Sininauhaliiton edustajana yhteistyöverkostoissa, osallistuu Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toiminnan kehittämiseen sekä tekee itsenäistä asiantuntijatyötä.

Kehittämispäällikön vastuulla oleva toiminta kattaa koko Sininauhaliiton toimialan pelihaittatyötä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä toiminnat liittyvät päihteiden käyttäjien läheisiin, ikääntyneisiin päihteidenkäyttäjiin, digiosallisuuden edistämiseen, esteettömään päihde- ja mielenterveystyöhön, rikostaustaisten parissa tehtävään työhön sekä luontohyvinvoinnin edistämiseen.

Kehittämispäällikkö vastaa uusien hankehakemusten valmistelusta. Kehittämishankkeet ja -toiminnot perustuvat tällä hetkellä ensisijaisesti STEA-rahoituksiin, jatkossa entistä enemmän myös muihin rahoituskanaviin, joten kehittämispäälliköltä toivotaan eri rahoituskanavien tuntemista ja rahoitushakemusosaamista.

Kehittämispäällikön esihenkilö on toiminnanjohtaja. Hänen lähikollegojaan ovat järjestöpäällikkö, viestintäpäällikkö, arviointipäällikkö sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö.

Odotamme, että  

 • tunnet Sininauhaliiton toimialaa ja siihen liittyviä toimijaverkostoja
 • sinulla on kokemusta innovaatio-, hanke- ja kehittämistoiminnasta
 • sinulla on edellytykset ja valmius toimia esihenkilötehtävässä
 • olet asiantuntija ja vaikuttaja, koet asiantuntijaviestinnän omaksesi
 • sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto
 • osaat työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä
 • koet luontevaksi toimia kristillisessä järjestössä
 • olet kiinnostunut ja valmis sitoutumaan Sininauhaliiton kehittämiseen.

Kehittämispäällikön työ Sininauhaliitossa tarjoaa paljon mahdollisuuksia:  

 • Toimintamme on monipuolista ja laaja-alaista sekä sisällöllisesti että toimintamuodollisesti.
 • Kehittämisemme kohdistuu sekä asiakastason tukimuotoihin, että rakenteiden kehittämiseen.
 • Sininauhaliitto on vaikuttajaorganisaatio: kehittämiseen ja asiantuntemukseen nivoutuu yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulma.
 • Teemme valtakunnallista yhteistyötä jäsenjärjestöjemme ja kumppaniemme kanssa.
 • Kehittämispäällikkönä olet mukana kehittämässä koko Sininauhaliittoa, mikä tarjoaa omaa tehtävänkuvaa laajemman horisontin työhön.
 • Arvostamme ja tuemme kouluttautumista ja jatkuvaa kehittymistä.

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään 22.1.2023 klo 23.59 mennessä tällä lomakkeella. Haastattelut järjestetään Helsingissä tiistaina 31.1. ja keskiviikkona 1.2.2023.

Työ alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund
puh. 050 522 3906
tiistaina 10.1.2023 kello 15–16.30 ja
maanantaina 16.1.2023 kello 15–16.30.

Nimityksiä ja tehtäviä