Ohita valikko
Etusivulle

Jäsenjärjestöavustus 2020

Sininauhaliiton pienille ja vähävaraisille jäsenyhdistykselle yhteensä 70 000 euroa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sininauhaliitolle 70 000 euroa avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi pienille tai vähävaraisille jäsenyhteisöille. Sininauhaliiton jäsenyhteisöt voivat hakea liitolta toiminta-avustusta omaan toimintaansa.  Avustuksen suuruus voi olla 1000–8000 euroa kalenterivuodessa yhtä jäsenyhteisöä kohden.

Avustusta voivat hakea Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, joissa järjestetään vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja jotka eivät saa muuta STEA avustusta. Avustusten tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa.

Avustusta haetaan lomakkeella. Sininauhaliiton hallitus on hyväksynyt ne periaatteet, joiden mukaisesti jäsenjärjestöavustuksia voidaan maksaa.

Avustusta voi käyttää vain yhteisön yleishyödyllisen toiminnan kuluihin.

Hyväksytyt pienavustusten käyttötarkoitukset

 1. Jäsenjärjestön vapaaehtois- ja vertaistoiminnan käynnistämiseen, toteuttamiseen tai virkistyskuluihin
 2. Jäsenjärjestön toiminnalle näkyvyyttä tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuovan tapahtuman tai kampanjan järjestämiseen
 3. Jäsenjärjestön osallistumismahdollisuuksien tukemiseen: esim. koulutuksiin osallistumiseen tai järjestön vapaaehtoisten ja asiakkaiden osallistumiseen Sininauhaliiton tapahtumiin (esim. Syysrastit), sekä näihin liittyviin matkakuluihin edullisimman kulkuvälineen mukaan

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea 14.4.–8.5.2020 seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Hakijan tulee täyttää hakemuslomake, johon liitetään

1) jäsenjärjestön hallituksen pöytäkirjanote, josta ilmenee haettava määrä ja avustuksen käyttötarkoitus
2) jäsenjärjestön toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä
3) toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle.

 • Lisäksi hakemuksessa on oltava mukana avustuksen käyttöä koskeva enintään kahden sivun mittainen suunnitelma, jossa on ilmoitettava
  • avustuksen tarve
  • avustuksen kohderyhmä
  • avustuksen käyttötapa
  • avustuksen avulla tehtävän toiminnan tavoitteet
  • arvio avustuksen avulla tehtävään toimintaan osallistuvien määrästä
  • arvio ja erittely avustuksella katettavista kustannuksista
  • samaan toimintaan haetut muut avustukset ja
  • avustuksen käytön seurantakäytännöt.

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus edellä mainituin liitteineen toimitetaan Sininauhaliittoon 8.5.2020 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla:

Jaana Joutsiluoma
jaana.joutsiluoma@sininauha.fi

tai tavallisena kirjeenä osoitteella:

Jaana Joutsiluoma
Sininauhaliitto
Opastinsilta 7A, 00520 Helsinki

Avustusten myöntäminen

Avustusten jakamisesta päättää hakemusten perusteella Sininauhaliiton hallitus. Avustus on käytettävä avustushakemuksessa esitettyihin kuluihin. Pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esim. kunnan) rahoittamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.

Avustusta ei myönnetä henkilöstökuluihin eikä kokouspalkkioihin.

Avustuksen maksaminen ja käytön raportointi

Avustuksen hakijalle tiedotetaan avustuspäätöksestä, kun Sininauhaliiton hallitus on asian käsitellyt. Myönteisen päätöksen saatuaan hakijan tulee toimittaa liitolle virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama avustuksen siirtosopimus.

Sininauhaliitto tilittää avustuksen hakijan tilille, kun siirtosopimus on saapunut liittoon. Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi.

Hakijan tulee noudattaa STEAn ja Sininauhaliiton ehtoja avustuksen käytöstä ja raportoinnista. Avustuksen käyttäjän tulee toimittaa Sininauhaliitolle vuosittain saamansa avustuksen käytöstä 1.5. mennessä vuosiselvitys, joka sisältää

 • avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman, kirjanpidon pääkirjaotteen tai muun vastaavan kirjanpidon tulosteen, joka todentaa avustuksen käytön
 • allekirjoitetun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksen
 • mahdolliset muut oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi vaadittavat tiedot.

Vuonna 2019 avustusta saaneet järjestöt raportoivat jo aiemmin lähetetyn vuosiselvitysohjeen mukaisesti.

Avustusta vuonna 2020 hakevat, jotka ovat saaneet avustusta vuonna 2019, tulee toimittaa selvitys vuoden 2018 siirtyneiden ja vuoden 2019 myönnettyjen avustuksen käytöstä 1.5.2020 mennessä.

Lomakkeet

Jäsenjärjestöavustus 2020_word-lomake

Ohje vuosiselvityksen tekoon jäsenjärjestöavustuksesta vuodelta 2019

Tiedustelut ti 14.4.2020 alkaen

Jaana Joutsiluoma
jaana.joutsiluoma@sininauha.fi
puh. 044 491 9065

Anne Hyyrynen
anne.hyyrynen@sininauha.fi
puh. 046 923 2572