sininauha_logo

Jäsenjärjestöavustus

Pienille ja vähävaraisille järjestöille.

Välitämme STEAn myöntämää järjestöavustusta pienille jäsenyhteisöillemme. Avustusten tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa. Yhdelle jäsenjärjestölle myönnettävän avustuksen suuruus on 1 000–5 000 euroa kalenterivuodessa. Avustus myönnetään kokonaisuudessaan jäsenyhteisöille liiton hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Avustuksia ei ole tarkoituksenmukaista jakaa järjestöille, jotka jo saavat suoraan erillistä STEAn avustusta tai joiden perustoiminnan rahoitus on muulla sopivalla tavalla järjestetty. Pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esimerkiksi kuntien) avustamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.

Avustusta voidaan käyttää jäsenyhteisön

  • vapaaehtois- ja vertaistoiminnan käynnistämiseen, toteuttamiseen tai virkistyskuluihin
  • toiminnalle näkyvyyttä tuovan tapahtuman tai kampanjan järjestämiseen
  • osallistumismahdollisuuksien tukemiseen: esim. koulutuksiin osallistumisiin tai järjestön asiakkaiden ja vapaaehtoisten osallistumiseen Sininauhaliiton tapahtumiin (esim. Syysrastit) sekä näihin liittyviin matkakuluihin edullisimman kulkuvälineen mukaan.

Avustukset tulevat haettaviksi kevään 2018 aikana.