sininauha_logo

Lahjoitukset

Haluatko parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämää Suomessa?

Sininauhaliitto auttaa mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, asunnottomia, lapsiperheitä ja peliongelmista kärsiviä. Teemme työtämme yhdessä yli 100 jäsenyhteisömme kanssa eri puolilla Suomea.

Kerätyt varat käytetään suomalaisen kristillisen päihde- ja mielenterveysalan järjestötyön tukemiseen: päihde- ja mielenterveyshuollon asiakkaille järjestettävään työllistämisen- ja virkistystoimintaan, ruoka-apuun ja alan toimintaedellytyksiä kehittävään projektitoimintaan.

Sininauhaliiton lahjoitustili: OP FI88 5541 2820 0252 95
Rahankeräyslupa
Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2016/551
Myöntämisajankohta: 3.10.2016