Ohita valikko
Kuvassa ihminen katsoo puhelinta
Etusivulle

Digiosallisuus

Sininauhaliiton Digiosallisuutta asunnottomille -hanke kehittää asunnottomuustaustaisten päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten digiosallisuutta.

Digitukea tarjotaan monille asiakasryhmille. Silti heikoimmassa asemassa olevat asunnottomuustaustaiset päihde- ja mielenterveysongelmaiset henkilöt ovat jääneet osattomiksi digitaalisesta muutoksesta. He ovat tämän hankkeen kohderyhmä. Hanke on kolmivuotinen (2020-2023) ja sen rahoittajana toimii STEA.

Digiosallisuutta asunnottomille -hankkeen tehtävänä on löytää ja kehittää keinoja kohderyhmän digitaitojen vahvistamiseksi sekä heidän digiosallisuutensa mahdollistamiseksi. Kehitettävät mallit ja toimenpiteet kootaan osaamissalkuksi, jota levitetään eri järjestöille ja yhteisöille käytettäväksi. Kehittämistyö tapahtuu pääkaupunkiseudulla yhteistyössä kohderyhmää kohtaavien järjestöjen kanssa. Osaamissalkun levittämisvaiheessa toimimme myös valtakunnallisesti.

Tuen tarpeessa olevien tavoittamiseksi digitukea tulee viedä niihin paikkoihin, joissa he muutoinkin liikkuvat. Emme oleta, että kohderyhmä itse tulisi digituen ja -opetuksen luo. Asiointi erilaisissa tukipisteissä on yleisesti kohderyhmällemme hankalaa, monista eri syistä. Matalan kynnyksen digituen asemesta on tavoiteltava esteentöntä digiopastusta ja -palvelua. Tämä tarkoittaa myös saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteiden noudattamista, kuten selkokielisyyttä sekä erityisen tuen tarpeiden tunnistamista.

Digitukea on tärkeä tarjota tutussa arkiympäristössä, kuten päiväkeskuksessa tai muussa tutuksi käyneessä kohtaamispaikassa. Hankkeemme tarjoaa paikan ja ajan kysyä digipulmista sekä mahdollisuuden saada oikeanlaista ja kohdennettua opastusta digipulmiin. Asiakastyötä tekevät kaikki hankkeen työntekijät. Työtä tehdään yhteistyökumppanien tiloissa ja heidän asiakkaidensa parissa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikka digiosallisuuden kehittämiseen  on käynnistetty monia hankkeita ja toimenpiteitä, ovat asunnottomat ja päihde- ja mielenterveysongelmaiset jääneet kehittämisessä ja siihen liittyvässä politiikassa marginaaliin. Vaikuttamistyötä tehdään hankkeen työntekijöiden toimesta verkostoyhteistyönä sekä innostamalla ja tukemalla kohderyhmää toimimaan itse.

Toimimme osallistumalla erilaisiin vaikuttamisverkostoihin, julkaisemalla kantaaottavia puheenvuoroja mm. ajankohtaisista lainsäädäntö- tai politiikkahankkeista sekä pitämällä asiaa esillä monikanavaisesti. Tavoitteenamme on saada kohderyhmämme mukaan ajankohtaiseen keskusteluun sekä päätöksentekoon. Olemme vahvasti mukana sosiaalisessa mediassa viestimme esiintuomiseksi!

Rohkeutta, iloa ja innostusta!

Tahdomme hankkeen myötä tuoda kentälle rohkeutta kokeilla uudenlaisia avauksia ja toivomme tartuttavamme innostusta digitalisaation mahdollisuuksiin. Toivomme, että olette meihin yhteydessä eri kanavien kautta sekä tuotte tärkeitä näkökulmia mukaan keskusteluun. Hankkeen henkilökuntaan voi olla suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla tai voimme käydä julkista keskustelua myös sosiaalisen median eri kanavissa. Tartumme ilolla uusiin avauksiin ja verkostoihin!

Pidetään yllä iloa digistä!

Digiosallisuus Facebookissa

Ota yhteyttä

Piia Niilola

projektipäällikkö, Digiosallisuutta asunnottomille -hanke.

Puh. 050 428 61 06

Janne Haikka

projektityöntekijä, Digiosallisuutta asunnottomille -hanke

Puh. 044 491 8566