sininauha_logo

Läheistyö

Päihdeongelmaisten läheiset tarvitsevat myös tukea.

Läheistyö

  • parantaa päihteiden varjossa elävien lasten ja läheisten asemaa ja oikeuksien toteutumista sekä vanhemmuuden vahvistumista
  • tukee lapsi- ja läheiskeskeisen päihdetyön kehittymistä ja juurtumista luontevaksi osaksi päihdetyötä, niin että sekä lasten että vanhempien tukeminen tulee osaksi palvelujärjestelmää ja että heille on erilaisia tukimuotoja tarjolla
  • edistää ylisukupolvisen läheisnäkökulman esillä pitämistä päihdeperinteen katkaisemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi

Lisää aiheesta Sininauhaliiton läheistyön sivuilla.

Läheistyön uutuuskirja Kellarista kahvipöytään – vanhempien kokemuksia lastensa päihteiden käytöstä on tilattavissa täältä >>

Ota yhteyttä