sininauha_logo

Green care

Luontoyhteys kuuluu kaikille, riippumatta ihmisen toimintakyvystä tai asuinpaikasta.

Vihreä Veräjä − hyvinvointia luonnosta

Haluamme tuoda luonnon vaikeissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden ulottuville.

Käytämme green care -menetelmiä –  edistämme ihmisten hyvinvointia  puutarhanhoidon, elvyttävän luontoympäristön, eläinavusteisten menetelmien, kalastus- ja erätoiminnan, luontoon liittyvien kädentaitojen sekä  maatilojen kuntouttavan käytön avulla.

Teemme laajasti yhteistyötä lastensuojelujärjestöjen, aikuiskuntoutujien, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien kanssa, ympäri Suomea. Helsingissä toimimme Vuosaaressa sijaitsevalta Skatan tilalta käsin.

Poneja Skatan tilan edessä talvisella laitumella.
Skatan tilaa ovat laittaneet kuntoon Vihreän Veräjän työntekijöiden kanssa mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat. Tilalla on kolme ponia.

Tutustu tapahtumiimme valitsemalla tapahtumakalenterista “green care”.

Meillä on oma nettisivustomme ja löydät meidät myös Facebookista. Jos haluat olla mukana sote- järjestöjen luontoavusteisen toiminnan kehittämisessä, ota yhteyttä!

Luontopolku työhön -projekti (ESR)

Luontopolku työhön -projekti (ESR) kehittää työllistymisen edellytyksiä vahvistavaa ja työelämään valmentavaa toimintaa. Työssä huomioidaan ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan paranemisen suotuisaa ympäristöä ja Green Care -menetelmiä hyödyntäen.

Kohderyhmänä ja asiakkaina ovat työelämän ulkopuolella olevat ja työllistymisen edellytyksiin vahvasti tukea tarvitsevat, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaiset henkilöt. Luontopolku työhön tekee tiivistä yhteistyötä kohderyhmän parissa toimivien järjestöjen kanssa. Työtoimintaan osallistuvat ohjautuvat toimintaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen, Klubitalojen, Plan Suomen sekä  alueellisen TE- toimiston kautta.

 

Vihreä Veräjä

Luontopolku työhön