sininauha_logo

Tutkimus

Yhteistyötä, laatua ja hyödynnettävyyttä.

Tutkimus

Teemme ja julkaisemme säännöllisesti lähinnä omaan jäsenyhteisökenttäämme liittyviä kyselyitä, selvityksiä ja tutkimuksia. Tutkimukset tuottavat perustietoa jäsenyhteisöjen toiminnasta, kuten päiväkeskuksista, tuetun asumisen palveluista ja työllistämistoiminnasta, sekä toimijoista, työntekijöistä, vapaaehtoisista ja työllistetyistä. Kysymällä samoja asioita vuodesta toiseen pystymme muodostamaan kuvan siitä, miten jäsenyhteisöjen toiminta muuttuu. Lisäksi teemme ajoittain kattavampia tutkimuksia valituista täsmällisemmistä teemoista.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA

Vuosina 2015-2018 Sininauhaliitto on mukana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusohjelmassa. Kyseessä on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa STEA.

Päihde- ja mielenterveystyö lyövät kättä merkittävällä tavalla Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä (Uusi toivo 1/2017)

Tutkimus todistaa: Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat apua Sininauhaliiton jäsenyhteisöiltä (Uusi toivo 3-4/2016)

Aiemmat tutkimukset:

LUND, PEKKA & HOSTIKKA, HENNA & HÄNNINEN, KATARIINA & LAAPIO, MARJA-LIISA (2015) Aatteena auttaminen. Kristillisten päihdejärjestöjen eetos, kuntouttava ote ja ikääntyneet asiakkaat. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KIVELÄ PÄIVI (2015) Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KIVELÄ, PÄIVI & LUND, PEKKA (2014) Ilkeät ongelmat ja auttamistyö. Teoksessa Ulla Salonen-Soulié (toim.) Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Helsinki: Huoltaja-säätiö
​Julkaisun PDF

Kivelän teoksen Syrjässä syrjäytyneet arvio Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä: Riikka Perälä: Pelon sosiaalipolitiikasta. Yhteiskuntapolitiikka 79(2014)
Lehden verkkoversio

KIVELÄ, PÄIVI (2014) Syrjässä syrjäytyneet. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

KANERVA, EVA (2011) Onko elämällä väliä? Puhutaan elämän tarkoituksesta. Jyväskylä: PS-kustannus.

HOSTIKKA, HENNA & SALONEN, ANNA S. & RANTALA, HEIKKI (2011) Kristillisen päihdetyön barometri 2011. Helsinki: Sininauhaliitto.
Julkaisun PDF

SILFVAST, KATRINA (2010): ”Tarvittaessa keskustelemme hengellisistä asioista.” – tutkimus kristillisten päihdejärjestöjen toiminnasta. Helsinki: Sininauhaliitto.

TEDRE, SILVA & PULKKINEN, ANNELI (2010): Palvelu, johon köyhyys tiivistyy. Tutkimus kristillisen päihdetyön päiväkeskuksista. Diakonian tutkimus 2 / 2010.
Artikkeli verkossa

TEDRE, SILVA & PERÄLÄ, RIIKKA (2010): Työllistetyt – uudet hoivatyön näkymättömät? Työelämän tutkimus 3 / 2010.
Artikkeli verkossa

PERÄLÄ, RIIKKA (2010): Sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi neuvoteltu järjestys. Esimerkki kuntien ja kristillisten päihdejärjestöjen välisestä yhteistyöstä suomalaisissa kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010) 4:
Artikkeli verkossa

PERÄLÄ, RIIKKA & TEDRE, SILVA & KANERVA, EVA (2009) Kenen ehdoilla, mitä ja miten? Järjestöt palvelujärjestelmän muutoksissa. Yhteiskuntapolitiikka 74(2009):2
Artikkeli verkossa

LUND, PEKKA (2008): Päihdetyön päiväkeskus. Katoava työmuoto vai tärkeä osa palveluketjua. Helsinki: Sininauhaliitto.

Ota yhteyttä

Pekka Lund

kehittämis- ja tutkimuspäällikkö

Puh. 050 522 3906

Sari Jurvansuu

tutkija, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Puh. 040 018 2353