Ohita valikko
Käsi pitelee tietokoneen hiirtä.

Sininauhaliiton tietosuojaselosteet

Sininauhaliitossa henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja rekisteröidyn oikeuksia kunnioittaen. Luottamus, turvallisuus ja läpinäkyvyys ovat meille avainasemassa.

Sininauhaliitto kerää ja käsittelee henkilötietoja moneen eri tarkoitukseen. Tältä sivustolta löytyy tiedot siitä

 • mitä tietoja keräämme
 • mihin käytämme keräämiämme tietoja
 • miten käsittelemme tietoja
 • mille tahoille voimme luovuttaa tietoja
 • kuinka pitkään tietoja säilytetään
 • mitkä ovat tietosuojalainsäädännön mukaan oikeutesi rekisteröitynä ja
 • miten voit käyttää oikeuksiasi.

Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöämme jatkuvasti siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä asianmukaisesti. Arvioimme ja kehitämme tietosuojakäytäntöjämme säännöllisesti.

Sininauhaliiton pelihaittatoiminnoista (Tiltti, Peluuri, Restart) on omat tietosuojaselosteensa, jotka koskevat kyseisissä palveluissa tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä:

Jos Sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Sininauhaliitossa, ota yhteyttä:
tietosuoja@sininauha.fi

Tarkemmat tiedot henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä sekä säilytysajoista Sininauhaliitossa löydät alla olevista tietosuojaselosteista.

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Sininauhaliitto
Pasilanraitio 5, 2. krs
00240 Helsinki

Mihin voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

tietosuoja@sininauha.fi

Asiakasrekisteri

Sininauhaliitto kerää asiakasrekisteriin tiedot eri toimintojen ja hankkeiden asiakastyöstä/ryhmätoiminnoista. Sininauhaliiton asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaiden/ryhmätoimintoihin osallistujien yksilöimiseen, tunnistamiseen ja yhteydenpitoon. Henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä toimintoihin tai ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Mitä henkilötietoa keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Toiminnan luonne määrittelee sen, mitä henkilötietoja asiakastyössä kerätään. Pääsääntöisesti asiakastyöhön/ryhmätoimintoihin osallistuvilta kerätään nimi ja yhteystiedot toimintaan osallistumista, yhteydenpitoa, toimintaan liittyvää tiedottamista ja palautekyselyjä varten.

Toiminnan luonteen mukaan osassa asiakastyötä/ryhmätoimintoja kerätään asiakkaan elämäntilanteeseen liittyviä tietoja. Näitä kerätään asiakkaan elämäntilanteen etenemisen seuraamiseksi ja soveltuvien toimenpiteiden valitsemiseksi sekä työmenetelmien kehittämiseksi.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai suostumus.

Keille välitämme henkilötietoa?

Henkilötietoa käsitellään tiedostoissa, jotka sijaitsevat ICT-toimittajan palvelimella.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Tietoa ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy ja käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti, ja tämän lisäksi Sininauhaliiton henkilöstöä ohjeistetaan henkilötiedon käsittelystä sekä rekisteröityjen tietojen suojaamisesta säännöllisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Tietoja säilytetään toimintojen mukaan tapahtumavuosi + yksi vuosi ja pidemmissä hankkeissa hankkeen ajan + yksi vuosi hankkeen päättymisestä.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Sininauhaliitto
Pasilanraitio 5, 2. krs
00240 Helsinki

Mihin voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

tietosuoja@sininauha.fi

Jäsenrekisteri

Sininauhaliitto on keskusjärjestö, joka kerää jäsenorganisaatioidensa edustajien tietoja jäsenrekisteriin.

Mitä henkilötietoa keräämme, millä perusteella käsittelemme tietoja ja mihin tarkoitukseen?

Yhdistyslain mukaista tehtävää varten Sininauhaliitto kerää jäsenyhdistystensä edustajista seuraavat tiedot: jäsenyhteisön virallisen edustajan nimi/nimet ja yhteystiedot. Käsittelyn oikeusperuste on tältä osin lakisääteinen velvollisuus.

Yhdistyslain mukaisen tehtävän lisäksi Sininauhaliitto kerää tietoa jäsenyhteisöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, tapaamisista ja yhteydenotoista. Tietoja kerätään keskusjärjestön perustehtävän toteuttamiseksi, jäsenyhteisötyön koordinoimiseksi ja tehdyn työn raportoimiseksi rahoittajalle. Jäsenyhteisöjen virallisten edustajien lisäksi keräämme järjestöjen henkilöstön yhteistietoja, silloin kun se on tarkoituksenmukaista yhteistyön toteutumiseksi.

Sininauhaliiton jäsenviestintä käyttää jäsenten yhteistietoja Sininauhaliiton toiminnasta tiedottamiseen, liiton toimintaan liittyvien materiaalien sekä erilaisten liiton toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvien kyselyiden lähettämiseen.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat

 • lakisääteinen velvoite (jäsenluettelo) ja
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (muu jäsenyhteisötyö).
Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Keskusjärjestön perustehtävän toiminnan kannalta on perusteltua ja tarpeellista kerätä tietoja siitä, millaista ja kuinka paljon työtä jäsenyhdistysten kanssa on tehty. Rekisteröidystä (jäsenyhdistyksen edustajasta) itsestään kerätään vain minimitiedot (nimi-, yhteys- ja taustaorganisaatiotiedot).

Keille välitämme henkilötietoa?

Henkilötietoa käsitellään CRM Finland Oy:n toimittamassa WebCRM-järjestelmässä.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy ja jonka käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti. Tämän lisäksi Sininauhaliiton henkilöstöä ohjeistetaan säännöllisesti henkilötiedon käsittelystä sekä rekisteröityjen tietojen suojaamisesta.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Yhdistyslain mukaista tehtävää varten kerättäviä tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Jäsenyhdistyksen edustajan tiedot poistetaan 1 vuoden sisällä siitä, kun edustaja on irtisanoutunut jäsenyydestään.

Muun jäsenyhteisötyön dokumentoinniksi kerättäviä tietoja säilytetään enintään 15 vuotta. Muuttuvat tiedot, kuten henkilöstön tai osoitteiden muutokset, päivitetään järjestelmään tietojen saavuttua liittoon. Tämän lisäksi yhteystiedot käydään läpi ja päivitetään 3 vuoden välein.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.

 

Tapahtuma- ja koulutusrekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Sininauhaliitto
Pasilanraitio 5, 2.krs
00240 Helsinki

Mihin voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

tietosuoja@sininauha.fi

Tapahtuma- ja koulutusrekisteri

Sininauhaliiton tapahtuma- ja koulutusrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen liittyvissä tehtävissä. Henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä hänen ilmoittautuessaan tapahtumaan tai koulutukseen.

Mitä henkilötietoa keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Osallistuja tallentaa itse ilmoittautuessaan nimi- ja yhteystietonsa sekä tiedon taustaorganisaatiostaan. Näitä tietoja käytetään tapahtumaan tai koulutukseen liittyvässä tiedottamisessa ja yhteydenotoissa, kuten materiaalien lähettämisessä, mahdollisista muutoksista tiedottamisessa, palautekyselyiden lähettämisessä sekä tulevien tapahtumien ja koulutusten markkinoinnissa.

Live-tapahtumien ja koulutusten osalta ilmoittautumisen yhteydessä osallistujalta kysytään myös mahdollisia esteettömyysvaatimuksia sopivien tilojen valitsemiseksi. Jos tapahtumassa tai koulutuksessa on ruokatarjoilu, kysytään osallistujalta erityisruokavaliotoiveet ruokatarjoilun toteuttamiseksi.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Keille välitämme henkilötietoa?

Henkilötietoa käsitellään Webropol Oy:n toimittamassa Webropol-kyselyjärjestelmässä.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy ja jonka käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti, ja työntekijöillä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa henkilötietoihin. Sininauhaliiton henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen asiallisesta ja oikeaoppisesta käsittelystä sekä rekisteröityjen oikeuksien suojaamisesta.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Tietojen säilytysaika on kuluva kalenterivuosi + 1 vuosi.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.

 

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Sininauhaliitto
Pasilanraitio 5, 2. krs
00240 Helsinki

Mihin voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

tietosuoja@sininauha.fi

Työnhakijarekisteri

Sininauhaliitto kerää työnhakijarekisteriin tietoja kaikista työnhakijoistaan onnistuneen rekrytoinnin varmistamiseksi.

Kenen tietoja rekisterissä käsitellään ja mistä tiedot saadaan?

Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan työnhakijalta hänen täyttäessään työhakemuslomakkeen ja lisätessään (valinnainen) lomakkeeseen ansioluettelonsa.

Mitä henkilötietoa keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Rekisterissä käsitellään työnhakijan nimi- ja yhteistietoja työnhakijan tunnistamiseksi ja mahdollista haastatteluun kutsua varten. Yhteistietojen lisäksi rekisteri pitää sisällään koulutus- ja työhistoriatiedot sekä vastaukset kyseiseen hakuun liittyviin avoimiin kysymyksiin. Näillä tiedoilla arvioidaan henkilön soveltuvuutta ja motivaatiota avoinna olevaan työtehtävään sekä tiimiin, johon työtehtävä sijoittuu. Rekisteriin tallentuu myös työnhakijan mahdollisten suosittelijoiden nimi-, yhteys- sekä organisaatiotiedot. Suosittelijoiden avulla arvioidaan työtehtävään haastateltavan soveltuvuutta kyseiseen työtehtävään sekä tiimiin, johon työtehtävä sijoittuu.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietotyypin ja käsittelyn mukaan toinen seuraavista:

 1. suostumus
 2. rekisterinpitäjän oikeutettu etu (haastatteluun kutsuttujen työnhakijoiden osalta).
Keille välitämme henkilötietoa?

Henkilötietoa käsitellään Webropol Oy:n toimittamassa Webropol-kyselyjärjestelmässä.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy ja jonka käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti, ja vain nimetyt työntekijät sekä rekrytointiin osallistuvat henkilöt pääsevät käsittelemään työnhakijoiden tietoja. Rekrytointeihin osallistuvia työntekijöitä on ohjeistettu työnhakijoita koskevan tiedon käsittelystä erikseen, ohjeistuksia sekä käytäntöjä seurataan ja päivitetään säännöllisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Tietojen säilytysaika on 1,5 vuotta rekrytointipäätöksen tiedoksiannosta työnhakijoille.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.

 

Työntekijärekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Sininauhaliitto
Pasilanraitio 5, 2. krs
00240 Helsinki

Mihin voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

Voit aina ottaa yhteyttä lähiesimieheesi, jos sinulla on kysyttävää siitä, miten työnantaja käsittelee henkilötietojesi. Voit myös olla yhteydessä Sininauhaliiton talous- ja henkilöstöpäällikköön.

Työntekijärekisteri

Sininauhaliitto kerää työntekijärekisteriin tietoja kaikista työntekijöistään. Sininauhaliiton työntekijärekisteriin tallennettuja tietoja käytetään pääasiassa työnantajan työsopimuksesta johtuvien velvoitteiden sekä työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Kenen tietoja rekisterissä käsitellään ja mistä tiedot saadaan?

Rekisteriin kerätään nykyisten ja entisten työntekijöiden eli henkilöiden, jotka ovat parhaillaan tai on valittu työsuhteeseen rekisterinpitäjän palvelukseen tai ovat olleet rekisterinpitäjän palveluksessa, tietoja. Rekisterin tiedot on pääsääntöisesti saatu työntekijältä itseltään tai ne ovat kerääntyneet työsuhteen kestäessä rekisterinpitäjän (työnantajan) järjestelmiin tai manuaalisiin aineistoihin tai tiedoista on sovittu (kuten palkka ja muut etuudet).

Mitä henkilötietoa keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Tyypillisesti rekisterissä käsitellään esimerkiksi työntekijän nimi- ja yhteystietoja, työsuhteen tietoja, palkanmaksua koskevat tietoja, työajanseurannassa tarvittavia tietoja, lakisääteisiin vapaisiin ja poissaoloihin liittyviä tietoja, työkykyyn sekä työssä suoriutumiseen liittyviä tietoja ja työvälineitä ja käyttöoikeuksia varten tarvittavia tietoja.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietotyypin ja käsittelyn mukaan jokin seuraavista:

 1. työsopimus
 2. työnantajan lakisääteinen velvollisuus
 3. rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 4. työntekijän suostumus.
Keille välitämme henkilötietoa?

Henkilötietoja luovutetaan työnantajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esimerkiksi verottajalle, Kelaan, eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöön sekä työterveyshuollon toteuttavalle lääkärikeskus Aavalle.

Palkanmaksuun liittyen työnantajalla voi olla lain mukaan velvollisuus toimittaa tietoa esimerkiksi ulosottoviranomaiselle.

Sininauhaliitto käyttää lisäksi alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Näitä ovat esimerkiksi

 • Contrasec Oy
 • Fivaldi Oy
 • Nepton Oy
 • Visma Software Oy
 • Webropol Oy.
Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään pääasiassa tietojärjestelmissä, johon on rajoitettu pääsy ja jonka käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti, ja vain nimetyt työntekijät pääsevät käsittelemään työntekijöiden tietoja. Esimiehiä on ohjeistettu työntekijöitä koskevan tiedon käsittelystä erikseen ja ohjeistuksia ja käytäntöjä seurataan ja päivitetään säännöllisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Henkilötietojen säilytysajat vaihtelevat käsittelyn tarkoituksen perusteella.

Pääsääntönä on, että mitään työntekijätietoja ei käsitellä enää sen jälkeen, kun 10 vuotta on kulunut yhdenjaksoisen työsuhteen päättymisestä (työsopimuslain mukainen velvoite antaa työtodistus päättyy tuolloin).

Osassa prosesseja säilytysajat ovat tätä lyhyempiä, ja ne perustuvat

 • työlainsäädännön mukaisiin kanneaikoihin
 • kirjanpitolainsäädännön mukaisiin säilytysaikoihin ja
 • viime kädessä työnantajan arvioimaan tiedon tarpeellisuuteen.
Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.

 

Tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Mikä organisaatio on rekisterinpitäjä?

Sininauhaliitto
Pasilanraitio 5, 2. krs
00240 Helsinki

Mihin voin ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa kysymyksissä?

tietosuoja@sininauha.fi

Voit olla yhteydessä myös viestintäpäällikköön.

Tilaajarekisteri

Sininauhaliiton tilaajarekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Toivotus-jäsenkirjeen, Pilke-uutiskirjeen ja Sininauhaliiton työllisyystoiminnan ajankohtaistiedotteen lähettämistä varten.

Kenen tietoja rekisterissä käsitellään ja mistä tiedot saadaan?

Henkilötiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä hänen ilmoittautuessaan jäsen- tai uutiskirjeen tilaajaksi. Tilaajarekisteri on sähköpostirekisteri, joka sijaitsee Creamailer-uutiskirjepalvelussa.

Mitä henkilötietoa keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Tilaaja tallentaa itse jäsen- tai uutiskirjeen tilatessaan sähköpostiosoitteensa. Tietoa käytetään jäsen- tai uutiskirjeen lähettämisessä.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tilaajan suostumus.

Keille välitämme henkilötietoa?

Henkilötietoa käsitellään Creamailer Oy:n toimittamassa Creamailer-uutiskirjepalvelussa.

Mihin maihin siirrämme henkilötietoa?

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietojärjestelmässä, johon on rajoitettu pääsy ja jonka käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet on määritelty työtehtäväperusteisesti, ja työntekijöillä on pääsy vain työtehtävissään tarvitsemiinsa henkilötietoihin. Sininauhaliiton henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen asiallisesta ja oikeaoppisesta käsittelystä sekä rekisteröityjen oikeuksien suojaamisesta.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoa?

Unsubscibe eli kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan seuraavat oikeudet:

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • vastustamisoikeus
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Kaikki rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Kun haluat käyttää oikeuksiasi, ole yhteydessä tietosuoja@sininauha.fi.

Kerro viestissäsi tarkemmin, mitä oikeutta haluat käyttää, ja yksilöi selkeästi se, mitä rekisteriä viestisi koskee.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Aiheesta lisää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi.