Ohita valikko
Kolme ihmistä keskustelevat hyväntuulisesti toimistolla. Kahdella on tietokoneet edessä.

Hengellinen työ

Toiminnan taustalla oleva kristillinen arvopohja yhdistää Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä. Muun kehittämistyön ohella tuemme järjestöjä kehittämään niiden työtä kristillisten arvojen pohjalta.

Hengellisyyden merkityksestä päihde- ja mielenterveystyössä on laajaa tutkimusnäyttöä sekä vahvaa kokemustietoa vuosikymmenten ajalta.

Sininauhaliiton hengellinen työ perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on myös henkinen ja hengellinen olento, joka erityisesti kriisien keskellä pohtii elämän merkityksellisyyden kysymyksiä. Merkityksellisyys ja siihen liittyvä henkisyys ja hengellisyys voi antaa merkittäviä voimavaroja vaikeuksien keskellä ja tämän ulottuvuuden huomioiminen on tullut osaksi hoito- ja kuntoutustyötä monien asiakasryhmien kohdalla.

Hengellisten ja eksistentiaalisten kysymysten huomioiminen päihdetyössä lähtee asiakkaan tarpeista. Jotta hengellisten tarpeiden kohtaaminen olisi laadukasta ja turvallista, niin Sininauhaliitto on laatinut hengellisen työn eettiset ohjeet, joiden pohjalta jäsenjärjestöt voivat halutessaan laatia oman ohjeistuksensa hengellisten kysymysten kohtaamiseen.

Sininauhaliiton hengellinen työ auttaa järjestöjä kehittämään omaa hengellistä työtään ja eksistentiaalisten tarpeiden kohtaamista kullekin jäsenyhteisölle sopivalla tavalla. Perusteita ja linjauksia eksistentiaalisten kysymysten huomioimiseen löytyy myös viranomaisten suosituksista, lakiteksteistä ja STEAn linjauksista.

Yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa olemme kehittäneet päihdeongelmasta toipumiseen 12 askeleen Compassi-ryhmäohjelman, jota seurakunnat ja järjestöt voivat hyödyntää työssään.

Kehitämme yhteistyössä luontohengellisyyttä eri toimijoiden kanssa. Autamme seurakuntia ja järjestöjä hyödyntämään luontoympäristöjen virittämää hengellisyyttä työssään. Olemme mukana luontokumppanina STEP-opintokeskuksen Luonto kumppanina -webinaarisarjassa 2024.  Luontohengellisen toiminnan lisäksi Sininauhaliitossa kehitetään ja tuetaan luontotoimintaa sote-järjestöille. Toimintaa koordinoi Sininauhaliiton Vihreä Veräjä. Tutustu Vihreän Veräjän palveluihin. Tarjoamme tasavertaisia luontokokemuksia kaikille.

Järjestämme hengellisyyteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia (linkki Sininauhaliiton tapahtumakalenteriin)

Sininauhaliitto tekee yhteistyötä kirkkojen ja seurakuntien kanssa (esimerkiksi koulutusyhteistyötä, ryhmätoimintaa). Seurakunnat ovat jäsenjärjestöjen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Sininauhaliitto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö.

Tuomo Salovuori
Kehittäjä, Sininauhaliiton hengellinen työ
Puh. 040 5818 244
tuomo.salovuori@sininauha.fi