Ohita valikko
Kolme ihmistä keskustelevat hyväntuulisesti toimistolla. Kahdella on tietokoneet edessä.
Etusivulle

Hengellinen työ

Toiminnan taustalla oleva kristillinen arvopohja yhdistää Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä. Muun kehittämistyön ohella tuemme järjestöjä kehittämään niiden työtä kristillisten arvojen pohjalta.

Hengellisyyden merkityksestä päihde- ja mielenterveystyössä on laajaa tutkimusnäyttöä sekä vahvaa kokemustietoa vuosikymmenten ajalta.

Sininauhaliiton hengellinen työ perustuu ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihminen on myös henkinen ja hengellinen olento, joka erityisesti kriisien keskellä pohtii elämän merkityksellisyyden kysymyksiä. Merkityksellisyys ja siihen liittyvä henkisyys ja hengellisyys voi antaa merkittäviä voimavaroja vaikeuksien keskellä ja niinpä tämän ulottuvuuden huomioiminen on tullut osaksi hoito- ja kuntoutustyötä monien asiakasryhmien kohdalla.

Hengellisten ja eksistentiaalisten kysymysten huomioiminen päihdetyössä lähtee asiakkaan tarpeista. Jotta hengellisten tarpeiden kohtaaminen olisi laadukasta ja turvallista, niin Sininauhaliitto on laatinut hengellisen työn eettiset ohjeet, joiden pohjalta jäsenjärjestöt voivat halutessaan laatia oman ohjeistuksensa hengellisten kysymysten kohtaamiseen.

Perusteita ja linjauksia eksistentiaalisten kysymysten huomioimiseen löytyy myös viranomaisten suosituksista, lakiteksteistä ja STEAn linjauksista.

Sininauhaliiton hengellinen työ auttaa järjestöjä kehittämään omaa hengellistä työtään ja eksistentiaalisten tarpeiden kohtaamista kullekin jäsenyhteisölle sopivalla tavalla. Kehitämme myös erilaisia ryhmämalleja päihderiippuvuudesta toipumiseen, järjestämme hengellisyyteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia (linkki Sininauhaliiton tapahtumakalenteriin) sekä autamme järjestöjä ja seurakuntia hyödyntämään luontoympäristöjen virittämää hengellisyyttä työssään.

Sininauhaliitto tekee yhteistyötä kirkkojen ja seurakuntien kanssa (esimerkiksi koulutusyhteistyötä, ryhmätoimintaa). Seurakunnat ovat jäsenjärjestöjen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Sininauhaliitto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö.