sininauha_logo

Hallitus

2016-2018

Hiltunen Leea, puheenjohtaja (Rauman Seudun Katulähetys ry), leea.hiltunen@dnainternet.net

Hintikka Usko (Jyväskylän Katulähetys ry), usko.hintikka@jklkl.fi

Keski-Lusa Erkki (Jyväskylän Katulähetys ry), erkki.keski-lusa@jklkl.fi

Kökkö Jarmo (Helsingin Diakonissalaitos), jarmo.kokko@hdl.fi

Nakari Martti (Haminan Sininauha ry), martti_nakari@hotmail.com

Tuomainen Mari (Kirkkopalvelut ry), mari.tuomainen@tyynela.fi

Vilkman Kristian (Via Dia ry), kristian.vilkman@viadia.fi

Vuorenniemi, Jouko (KAN ry), jouko.vuorenniemi@kan.fi

Ahti Vuokko, (Vivo ry)

Myllärniemi Jyrki, varajäsen (Espoon Diakoniasäätiö sr), jyrki.myllarniemi@espoondiakoniasaatio.fi

Pöllönen Sirpa, henkilöstön edustaja, sirpa.pollonen@sininauha.fi