sininauha_logo

Hallitus

2016-2018

Hallituksen yhteystiedot

Vuokko Ahti (Vivo ry)

jäsen

Leea Hiltunen (Rauman Seudun Katulähetys)

puheenjohtaja

Usko Hintikka (Jyväskylän Katulähetys)

jäsen

Erkki Keski-Lusa (Jyväskylän Katulähetys ry)

jäsen

Jarmo Kökkö (Helsingin Diakonissalaitos)

Martti Nakari (Haminan Sininauha ry)

jäsen

Mari Tuomainen

jäsen

Kristian Vilkman (Via Dia ry)

jäsen

Jouko Vuorenniemi (KAN ry)

jäsen

Jyrki Myllärniemi (Espoon Diakoniasäätiö sr)

varajäsen

Sirpa Pöllönen (Sininauhaliitto)

henkilöstön edustaja