sininauha_logo

Hallitus

2016-2018

Hallituksen yhteystiedot

Vuokko Ahti (Vivo ry)

jäsen

Leea Hiltunen (Rauman Seudun Katulähetys)

puheenjohtaja

Satu Järvenpää (Haminan Sininauha ry)

jäsen

Erkki Keski-Lusa (Jyväskylän Katulähetys ry)

jäsen

Janika Lindström

varajäsen

Jyrki Myllärniemi (Espoon Diakoniasäätiö sr)

varajäsen

Mari Tuomainen

jäsen

Tapio Tähtinen (Diakonissalaitoksen Hoiva)

jäsen

Kristian Vilkman (Via Dia ry)

jäsen

Jouko Vuorenniemi (KAN ry)

jäsen