Ohita valikko
Mies ja nainen katsovat kohti tietokoneen ruutua etsien tietoa

Mikä on Sininauhaliitto?

Sininauhaliitto ja sen jäsenyhteisöt auttavat vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä.

Sininauhaliitto ja sen noin sata jäsenjärjestöä muodostavat diakonisen liikkeen. Liikkeen perustana on ihmiskäsitys, jonka mukaisesti jokainen ihminen on yhtä arvokas ja kaikilla tulee olla oikeus toivoon ja luottamukseen. Sininauhaliitto toimii jäsenjärjestöjensä keskusliittona.

Sininauhaliitto ja sen jäsenjärjestöt haluavat nähdä ja kohdata ihmisen sekä luottaa ihmiseen. Haluamme vahvistaa heitä, joiden luottamus on ohutta ja lisätä heidän luottamustaan itseen, toisiin ja elämään. Sininauhaliiton historiallinen tausta liittyy päihteitä haitallisesti käyttävien ihmisten auttamiseen. Tämä on edelleen keskeistä ja saa jatkuvasti erilaisia muotoja.

Sininauhaliitto esimerkiksi edistää ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien auttamista ja päihteitä haitallisesti käyttävien läheisten tukemista. Monet jäsenjärjestöjen ylläpitävät haitallisesti päihteitä käyttäviä tavoittavia ja auttavia päiväkeskuksia ja kohtaamispaikkoja.

Vuosikymmenten aikana toiminta on monipuolistunut. Uudenlaista toimintaa on syntynyt, kun on haluttu nähdä ja kohdata ihmisiä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Sininauhaliiton oman työn erityisenä painotuksena ovat esimerkiksi peliongelmiin liittyvä monipuolinen ja laaja auttava työ sekä luontohyvinvoinnin vahvistaminen. Jäsenjärjestöistä monet tarjoavat esimerkiksi ruoka-apua, tukea työllistymisessä, asumisen palveluita, neuvontaa ja ohjausta.

Sininauhaliitto ja sen jäsenjärjestöt ovat kristillisiä järjestöjä. Erilaisia muotoja saava hengellinen työ on osa sekä Sininauhaliiton että sen jäsenjärjestöjen toimintaa.

Sininauhaliiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminta on valtakunnallista. Jäsenjärjestöjä on laajasti eri puolilla Suomea, tällä hetkellä Hangosta Sodankylään. Monet Sininauhaliiton toiminnot ja palvelut, kuten koulutukset, vertaisryhmät ja peliongelmissa auttavat palvelut, tavoittavat sähköisesti kaikkialla Suomessa asuvat ihmiset.

Ihmisten kohtaamisen ja auttamisen lisäksi Sininauhaliitto keskusliittona tukee jäsenjärjestöjään näiden työssä sekä tekee aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Sininauhaliiton tehtävä on puolustaa heidän oikeuksiaan, joita liiton oma ja jäsenjärjestöjen työ tavoittaa ja joiden omat voimavarat oikeuksiensa puolustamiseen ovat vähäiset.

Meille on tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus kokea osallisuutta ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Sininauhaliiton toiminta perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on yhtä arvokas. Kaikilla on oikeus toivoon ja armoon.

#NäeKohtaaLuota #JärjestötIhmisenPuolella

Sininauhaliitolla on noin 100 jäsenyhteisöä, jotka työskentelevät heikossa asemassa olevien ihmisten parissa (linkki jäsenjärjestölistaukseen).

Tarjoamme jäsenyhteisöillemme jäsenpalveluita (linkki jäsensivuille).

Erityisalaamme kehittäjinä on juuri nyt:

Läheiset ja päihteet, Kuivin jaloin
Huumeita käyttävien nuorten läheisiä tukeva Palaset-työ
Ikääntyneiden Pilke-päihdetyö
Luontolähtöinen toiminta, Vihreä Veräjä
Rikokseton elämä: Koevapaudesta työelämään -hanke
Esteetön EMPPA-työ

Pelihaittojen asiantuntijana tuemme rahapelaajia ja heidän läheisiään, kehitämme tukemisen ja auttamisen tapoja sekä vaikutamme pelihaittojen vähentämiseen yhteiskunnassa.  Tarjoamme ammatillista ja vertaisapua pelaamisen hallintaan, eriasteisten peliongelmien selvittelyyn ja peliriippuvuuteen. Peluuri tarjoaa palveluja verkossa ja puhelimitse. Tieto- ja tukipiste Tiltti tarjoaa puolestaan kasvokkaista kohtaamista. Restart-ohjelmamme on suunnattu digi- ja videopelaajille, jotka kaipaavat pelikäyttäytymiseensä muutosta. Pelihaittapalvelut ovat maksuttomia.

Täältä löydät Sininauhaliiton työntekijöiden yhteystiedot.