Lahjoita

Heikoimman puolella

Sininauhaliitto on 100 jäsenyhteisön yhteistyöverkosto. Erityisosaamistamme ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Tarinat

Vihreä Veräjä - hyvinvointia luonnosta

Luontoon voi mennä kuka tahansa - riippumatta toimintakyvystä ja iästä. Sininauhaliiton green care -toiminnan asiakkaita ovat mm. lastensuojelun asiakkaat, päihdekuntoutujat, ikääntyneet, mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat.

Sininauhaliitto somessa

@Sininauhaliitto
· Paikka: Pieksämäen seurakuntakeskus, Seurakuntasali 1, Keskuskatu 27-31, 76100 Pieksämäki Aika: 26.9.2018 klo 12.00 – 16.30 Päihdekuolemien tuottama suru on usein vaiettua. Alkoholi- ja huumekuolemat aiheuttavat surua paitsi vainajan lähiomaisille, myös hänen ystävilleen ja vertaisilleen. Miten tätä päihdekuolemaa ja siihen kätkeytyvää surua käsitellään, ja miten sitä tulisi käsitellä? Entä miten kuolemasta voi puhua ja miten tuetun asumisen asiakkaan tahto ja toiveet tulevat huomioiduksi? OHJELMA 12.00 – 14.00 • Miten kuolemasta voi puhua? – kuoleman pelko ja kuoleman toive, alustaa Kati-Pupita Mattila, keskustelua. • Hoitotahto ja hoitotoive – asukkaan tahdon ja toiveiden huomioon ottaminen hänen hoitoaan koskevissa ratkaisuissa, alustaa Katariina Hänninen, keskustelua. Kahvitauko 14.30 – 16.30 • Kotona kuolemaan asti – saattohoidon toteuttamisen edellytykset päihdehuollon asumisyksikössä, alustaa Kati-Pupita Mattila, keskustelua. • ”Saako päihderiippuvaisen ihmisen kuolemaa surra?” – asumisyhteisön, työntekijöiden ja omaisten suru, alustaa Katariina Hänninen, keskustelua. Koulutustilaisuudessa ovat alustajina Katariina Hänninen (YTM), joka on tutkinut Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen asumisyksiköissä toteutettavaa saattohoitoa ja surutyötä ja Kati-Pupita Mattila (TT, LL, saattohoidon lääkäri), jolla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Koulutukseen mahtuu 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu koulutukseen 17.9. mennessä täältä: https://bit.ly/2tkXYPT Koulutuksen järjestää Sininauhaliiton ikääntyneiden päihdetyö. Koulutus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa! Lisätietoja ja mahdolliset peruutukset: Katariina Hänninen katariina.hanninen@sininauha.fi , 050 3100 669

Yhteistyössä