Ohita valikko
Kaakkois-Suomen Sininauhan asiakas Arto ja työntekijä Laura.

Ei moralisointia tai arvostelua, vaan apua - videot kertovat miksi asunnottomuuden hoito kannattaa aina

Onnistunut asuminen säteilee koko elämään. Siksi se on aina kannattava investointi, sekä yksilön että julkisen talouden näkökulmasta.
JAA

Sininauhaliitto ja sen jäsenyhteisö Kaakkois-Suomen Sininauha ovat julkaisseet videoita asunnottomuuden hoidosta. Katso mitä asunnottomuudesta kertovat kotinsa menettänyt muusikko, asunnottamaksi joutunut perhe, asunnottomuutta hoitavat järjestön työntekijät ja asunnottomuustyön asiantuntija.


”Voiko hoitaa asioitaan jos ei oo kattoa pään päällä” – Arton tarina asunnottomuuden kohtaamisesta ja avusta siihen

Arto oli ollut aina työelämässä ja oppinut tulemaan toimeen omillaan. Siksi tilanne puolitoista vuotta sitten oli yllätys.

– Mulla asunnon menetys, oman terveyden heikkeneminen sairastumisen vuoksi sekä äidin kuolema osuivat kaikki samaan kohtaan. Sillä hetkellä oli niin paljon muuta tuskaa kuin siitä asunnon menettämisestä. Mutta kysymys oli, että minne menen, kun viikon päästä asunto lähtee alta. Otin sosiaalitoimeen yhteyttä ja sitä kautta päädyin yhteistyöhön Sininauhan kanssa. Uuteen asuntoon käytiin tutustumassa jo seuraavana päivänä ja silloin helpotti välittömästi. Laura ja Sininauha tekivät siitä eteenpäin mun elämästä taas järkevää, Arto sanoo.

”Se pelko oli ihan hermoja raastavaa” Perheen tarina asunnottomuuden uhan kohtaamisesta

Millaista on kun vuokrarästit kertyvät ja ruokaan ja päivittäiseen elämiseen perheessä lasten kanssa on niukin naukin varaa? Mitä tapahtuu, kun häätö asunnosta uhkaa? Videolla kuulet yhden perheen äidin kertoman tarinan elämään kasautuvista haasteista ja sen tuomasta asunnottomuuden uhasta. Kuulet Kaakkois-Suomen Sininauhan tuesta perheelle ja miten perhe pääsi tilanteessa eteenpäin.

”Miten autetaan niitä, jotka eivät itse löydä apua?”

Yhteiskunnan ja palvelujärjestelmien monimutkaistuminen pudottaa joitain ihmisiä kelkasta. Palvelujärjestelmään on vaikea löytää ja ihmisten tilanteet ehtivät mennä pidemmälle ja vaikeammiksi, vaikka palvelujärjestelmän pitäisi pystyä entistä aikaisemmassa vaiheessa tarjoamaan tukea.

Asunnottomuus tai asunnon menettämisen uhka kietoutuu usein monenlaisiin elämäntilanteisiin. Muun muassa oman elämän haasteet, taloudellisen tilanteen vaikeudet sekä luottotietomerkinnät synnyttävät ihmisissä lamaannusta ja kyvyttömyyttä hoitaa asioitaan. Ne myös vaikeuttavat pääsyä kohtuulliseen vuokra-asuntoon.

– Järjestöjen työssä on hyvää, että voidaan suoraan ryhtyä auttamaan ihmisiä ilman byrokratiaa, sanoo vastaava johtava sosiaalityöntekijä Anna Liakka Kymsotesta. Hyvänä ohjenuorana hän näkee sen, että työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Yksikin ihminen, joka saa apua asumisen ratkaisuihin ja kokonaisvaltaista tukea, jotta elämäntilanne paranee muutenkin, se on ratkaisevaa meidän alueella, kertoo Liakka.

Kaakkois-Suomen Sininauha ry tekee työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Video kertoo järjestön tekemästä asunnottomuustyöstä ja julkisen sektorin näkökulmia tähän työhön.

”Asunnottomuuden vastainen työ kannattaa aina”

Erityisasiantuntija Peter Fredriksson on ollut 2000-luvun alusta alkaen rakentamassa suomalaista asunnottomuustyötä. Hänen vastuullaan on ollut Suomen asunnottomuuspolitiikka ja mm. asunto ensin -mallin edistäminen.

Fredriksson kiinnittää huomiota siihen, että asunnottomuus ja asunnottomuuden uhka ovat hyvin syvästi ihmisten elämässä läsnä: asunnottomuus liittyy usein toimeentuloon ja elinolosuhteisiin, työttömyyteen, sairauksiin ja elämänhallintaan.

Asunnottomuus ilmenee eri paikkakunnilla eri tavoin, joten sen hoidossa pitää huomioida paikallinen toimintaympäristö.

Fredriksson tuo esiin tutkimustiedon valossa, että satsaaminen asunnottomuuden hoitamiseen on taloudellisesti järkevää. Siirtyminen raskaammista palveluista, kuten vankilasta ja laitoshoidosta, avoimeen ja ennaltaehkäisevään malliin, tuo vuodessa säästöjä 15 000 euroa asunnotonta kohden.

Fredriksson peräänkuuluttaa asunnottomuuden hoitamisessa laaja-alaista ja sitoutunutta yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. Pelkkä asuntojen tarjoaminen ei riitä vaan tarvitaan räätälöityä ja yksilöllistä tukea ihmisille asumisen onnistumiseksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn sekä näihin linkittyviin muihin elämisen haasteisiin.

Fredriksson nostaa esiin myös asunnottomien ihmisten ihmisarvokysymykset, heidän hyväksymisensä ja heidän perusoikeutensa. Järjestöjen rooli on hänen mukaansa suomalaisessa asunnottomuustyössä merkittävä niin edunvalvojana, kokemusasiantuntijuuden mahdollistajana että palveluntuottajana. Fredriksson pitää järjestöjä keskeisenä toimijana ja yhteistyökumppanina asunnottomuustyön uudistamisessa ja ongelmien ratkaisemisessa.