Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Enemmän viinaa on kuolemaksi - Päihdekuolemat ei ole seksikäs argumentti, kun tavoitteena on kansantalouden vahvistaminen

Alkoholilain kauniina tavoitteena on normipurku. Byrokratia vähenee ja sitä kautta kansantalous vahvistuu. Tarkoitus on hyvä. Valitettavasti haittojen lisääntyminen nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon, poliisin ja järjestyksenvalvonnan kustannuksia. Tuototkaan eivät ohjaudu Suomeen vaan pääosin kansainväliselle alkoholiteollisuudelle.
JAA

He jotka nyt nauttivat alkoholia hallitusti, nauttivat jatkossakin alkoholinsa hallitusti. He joilla on ongelmia säädellä juomistaan, juovat todennäköisesti entistä enemmän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laskelmien mukaan alkoholilain muutos kasvattaa alkoholin kokonaiskulutusta kuudella prosentilla. Kun alkoholin kulutus kasvaa, sen aiheuttamat haitat kasvavat vielä enemmän.

Kun alkoholiveroa laskettiin merkittävästi vuonna 2004, alkoholikuolemat lisääntyivät huomattavasti*. Kulutuksen haitat, syöpäriski, alkoholisairaudet, työkykyongelmat, sosiaaliset ongelmat perheissä ja alkoholikuolemat kohdistuvat pääosin heihin, jotka jo ovat riski- ja suurkuluttajia.

Kulutuksen kasvu kohdistuu arvion mukaan etupäässä suurkuluttajiin, 10 prosenttiin väestöstä, joka juo yli puolet kaikesta Suomessa kulutetusta alkoholista. Kokonaiskulutuksen kasvu tarkoittaa kuitenkin, että muutkin alkoholin käyttäjät juovat useammin ja ovat yhä vahvemmassa humalassa.

– Kuinka moni kansanedustajista on valmis tekemään päätöksen, jonka tietää johtavan omien kotikuntalaisten lisääntyviin kuolemiin, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu kysyy.

Alkoholilain muutoksen vaikutukset on arvioitava tarkasti, jotta kunnat pystyvät maksamaan monimutkaistuvien hoitoketjujen kustannukset. Ehkäisevä työ on aina edullisempaa kuin korjaava, mutta kaikkein kalleinta on jättää päihdeongelmaiset hoitamatta.

*THL:n Tietopaketti alkoholilain uudistuksen vaikutuksista.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto, teemu.tiensuu@sininauha.fi, puh. +358 40 5520 495

Sininauhaliitto on noin sadan jäsenyhteisön kattojärjestö, jolla on lukuisia päihde- ja järjestötyön kehittämiskohteita. Sininauhaliiton kehittämistyö on kohdistettu päihde-, peli- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville. Kehittämishankkeet hyödyttävät sekä yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiä että suomalaista sosiaali- ja terveysalaa. Tavoitteena on parantaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oloja ja vahvistaa päihde- ja järjestökentän ammattilaisten osaamista.