Ohita valikko

EPT-verkosto: Valinnanvapaus ei itsessään takaa parempia sosiaali- ja terveyspalveluita

Valinnanvapaus ei takaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta kaikille, mikäli maakunta ei pysty tarjoamaan riittävän laajaa palveluvalikoimaa.
JAA

Uudessa mallissa päihdeongelmista kärsivä asiakas uhkaa jäädä väliinputoajaksi ja pahimmillaan palveluiden ulkopuolelle.

Mikäli sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio jää puolitiehen, malli ei turvaa monialaista tukea tarvitsevien päihdeongelmaisten asiakkaiden palveluita. Valinnanvapaus onkin erityisesti hyväosaisten ja maksukykyisten asiakkaiden etuoikeus.

Etenkin niille asiakkaille, joilla on heikentyneen elämänhallinnan vuoksi haasteita päätöksenteossa, on turvattava riittävä ja laadukas palveluohjaus.

– Esitetyssä mallissa kattavan, asiakkaan toiveet huomioivan palveluohjauksen merkitys korostuu entisestään. Kenellä on lopulta vastuu hoidosta kokonaisuutena? On tärkeää, että sama ammattilainen voisi toimia koko palveluketjun osalta esimerkiksi huumeita käyttävän asiakkaan palveluohjaajana, Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka sanoo.

Hyvinvointi- ja terveyseroja kavennetaan tehokkaimmin panostamalla ennaltaehkäisyyn, oikea-aikaisiin palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa keskeistä on, että päihdeongelmat tunnistetaan ja apua pystytään tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat välttämättömiä, jotta hoitoon hakeutuminen on mahdollista.

Maakunnan päihdepalvelutarjonta vaikuttaa huomattavasti siihen, millaiset valinta- ja hoitomahdollisuudet asiakkaalla todellisuudessa on.

– Nykyiset päihdehuollon erityispalvelut eivät kata koko maata. Valinnanvapaus ei ole parantamassa tätä tilannetta. Maakunnan tulee palvelustrategiassaan konkretisoida tavat, joilla asiakkaalle taataan riittävä palvelukokonaisuus, toteaa A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston järjestöt: A-klinikkasäätiö, Barnavårdsföreningen i Finland r.f., EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Irti Huumeista ry, Koulutus Elämään -säätiö, KRAN rf, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Munuais- ja maksaliitto ry, Naistenkartano ry, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Suomen ASH, Suomen Lumme ry, Terveydenhoitajaliitto, Tukikohta ry ja YAD Youth Against Drugs ry jättivät yhteisen lausunnon valinnanvapauslaista 15.12.2017. Lausunnossa painotettiin muun muassa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, asiakkaan mahdollisuutta saada tarvitsemiaan palveluja sekä vaikuttaa saamiinsa palveluihin ja päihdeongelmaisen asiakkaan erityistä asemaa.