Ohita valikko
Käsi hämmentää soppakattilaa.

EU:n ruoka-apu uudistuu hankemuotoiseksi – Tulossa myös maksukortit asiakkaille

Ruoka-avun kentälle on tulossa muutoksia ensi keväänä 2022. EU:ssa tapahtuvien hallinnollisten muutosten myötä ruoka-apua tullaan toteuttamaan hankkeiden kautta. Jaettava kuivamuona vaihtuu asiakkaille ajettaviksi maksukorteiksi, ja ruoka-avun toteuttajilta edellytetään tuen tarjoamista myös talouteen, työllistymiseen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.
JAA

Suomessa toteutetaan EU:n tarjoamaa ruoka-apua Ruokaviraston kautta, joka on välittänyt jaettavan ruuan kumppanuusorganisaatioilleen. Aiemmin Ruokaviraston varat ovat tulleet EU:n vähävaraisille suunnatun avun rahastosta eli FEADista. Ohjelmakauden vaihtuessa ensi vuonna ruoka-apu tullaan rahoittamaan Euroopan sosiaalirahasto plus- eli ESR+ -rahastosta. Samalla ruoka-avun rahoitus muutetaan hankemalliseksi.

Monet Sininauhaliiton jäsenyhteisöt ovat saaneet EU:n ruoka-avun tarjoamaa kuivamuonaa jaettavakseen. EU:n tarjoaman avun lisäksi vähävaraisille jaettavaa ruokaa on saatu kauppojen, tehtaiden ja tukkujen synnyttämästä ruokahävikistä.

Hankehaku tulossa keväällä 2022

Uusi EU ruoka-apua koskeva ohjelmakausi sisältää sosiaalisen osallisuuden ja terveyden edistämisen sekä köyhyyden torjuntaan tähtääviä tavoitteita. Ohjelman valmistelu on edelleen keskeneräinen, mutta suunnitelmissa on aineellisen avun jakaminen maksukorttimuotoisena, jotta ihmisten yksilölliset tarpeet tulisivat huomioiduksi paremmin. Nykyisestä kuivamuonajakelusta tullaan siis luopumaan.

”Odottelemme yhä lisätietoa aineellisen avun konkreettisesta toteutuksesta, mutta Sininauhaliiton ruoka-apua tarjoavien jäsenyhteisöjen kannattaa jo varautua hankehakuihin vuoden 2022 keväällä. Valitut maksukorttien jakajat velvoitetaan tarjoamaan myös muita tukitoimia ruoka-avussa asioiville. Nyt kannattaakin pohtia, miten juuri teidän yhteisössänne voidaan tukea ruoka-avussa asioivia talouteen, terveelliseen ruokaan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa”, Sininauhaliiton ruoka-avusta vastaava suunnittelija Anne Hyyrynen toteaa.

Tuleva ESR+-ohjelma on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”, jonka hallintoviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja ohjelmakauden valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta sekä Rakennerahastot-verkkosivuilta sekä Ruokavirastolta.

Aihetta käsitellään myös ruoka-aputoimijoiden verkkotapaamisessa torstaina 2.12. klo 12-14. Tervetuloa mukaan!

Kysy lisää: Anne Hyyrynen, suunnittelija, Sininauhaliitto
anne.hyyrynen@sininauha.fi