Ohita valikko

Haemme hankekoordinaattoria Pyöröovesta ulos -projektiin

JAA

Haemme Sininauhaliiton hallinnoimaan Pyöröovesta ulos -projektiin (STEA) hankekoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2018 – 31.12.2020.

Sininauhaliitto käynnistää yhdessä Sininauhasäätiön, Lahden Sininauhan ja Jyväskylän Katulähetyksen kanssa kolmivuotisen (2018-2020) hankkeen, jonka tarkoituksena on tukea toistuvia vankeusrangaistuksia suorittavia henkilöitä eroon rikoskierteestä asumisratkaisujen ja vertaistuen avulla. Hankkeeseen palkataan neljä työntekijää, yksi kuhunkin organisaatioon. Sininauhaliitto hakee hankekoordinaattoria.

Hankekoordinaattori sijoittuu Helsinkiin. Hän tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa ja hänen esimiehenään toimii Sininauhaliiton kehittämis- ja tutkimuspäällikkö.

Hankekoordinaattori vastaa

  • hankkeen kokonaisuudesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta sekä osahankkeiden yhteistyöstä,
  • hankkeen seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista,
  • hankkeen viestinnästä sekä yhteydenpidosta ulkoisiin sidosryhmiin,
  • toimintamallien kehittämisestä, kuvaamisesta, mallintamisesta ja levittämisestä yhdessä muiden hanketyöntekijöiden kanssa,
  • hankkeen tulosten jakamisesta alan verkostoissa.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

  • projektiosaamista, erityisesti monitoimijahankkeen johtamista,
  • vahvaa sisältöosaamista ja verkosto-osaamista rikosseuraamusalalta sekä asunnottomuustyöstä,
  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa,
  • sitoutumista Sininauhaliiton arvoihin.

Etsimme alan ammattilaista, joka tuntee rikosseuraamusalan ja asunnottomuustyön sekä osaa koordinoida ja johtaa projektia.

Tarjoamme ammattitaitoisen, osaavan ja tukevan työyhteisön sekä mahdollisuuden yhteiskunnallisesti vaikuttavaan tekemiseen ja uuden oppimiseen.

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta (vaativuusryhmä 5).

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään ke 7.2.2018 klo 16.00 mennessä tämän sähköisen hakulinkin avulla.  Olemme yhteydessä haastateltaviin 9.2.2018 mennessä. Haastattelut toteutetaan 13.2.2018.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämis- ja tutkimuspäällikkö Pekka Lund: puh. 050-5223906, pekka.lund(a)sininauha.fi. Soittoajat 31.1.2018 klo 10-14. Muut yhteydenotot sähköpostitse, kiitos.

Sininauhaliitto on valtakunnallinen yli sadan jäsenyhteisön keskusjärjestö, joka toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana. Liiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Toimintamme pohjaa kristilliseen ihmiskäsitykseen: jokaisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen, kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon.

Lahden Sininauha

Jyväskylän Katulähetys