Ohita valikko

Haemme vastaavaa työvalmentajaa Luontopolku työhön -projektiin

Etsimme henkilöä, joka hallitsee kiinteistöhuollon tehtävät ja tuntee hankkeen kohderyhmää.
JAA

Haemme Sininauhaliiton hallinnoimaan Luontopolku työhön -projektiin (ESR) vastaavaa työvalmentajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2018 – 31.10.2019.

Hankkeessa kehitetään työllistymisen edellytyksiä vahvistavaa ja työelämään valmentavaa toimintaa, joka huomioi ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan paranemisen suotuisaa ympäristöä ja Green Care -menetelmiä hyödyntäen.

Kohderyhmänä ja asiakkaina ovat työelämän ulkopuolella olevat ja työllistymisen edellytyksiin vahvasti tukea tarvitsevat, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaiset henkilöt. Luontopolku työhön tekee tiivistä yhteistyötä kohderyhmän parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Vastaavan työvalmentajan työ sijoittuu Helsinkiin, Skatan tilalle Vuosaaren Uutelaan. Hankkeeseen palkataan myös avustava työvalmentaja. Lisäksi Skatan tilalla toimii muita työntekijöitä muissa hankkeissa.

Vastaavan työvalmentajan esimiehenä toimii Sininauhaliiton kehittämis- ja tutkimuspäällikkö.

Vastaavan työvalmentajan tehtäviin kuuluvat

 • osallistuminen Skatan tilan rakennusten ja piha-alueiden kunnostuksen ja kehittämisen suunnitteluun,
 • hankkeen asiakkaiden ohjaaminen Skatan kunnostus- ja kehittämistöiden toteuttamisessa,
 • yhteistyö hankekumppaneiden ja TE-toimiston kanssa,
 • hankehallinto, joka sisältää seurannan ja raportoinnin (sekä asiakastyön että hankkeen rahoittajalle suunnatun raportoinnin osalta),
 •  yhteistyö Skatan tilan muiden Green Care -toimintojen kanssa.

Vastaavalta työvalmentajalta odotamme

 • kiinteistöhuollon ja/tai luonnonvara-alan tehtäviin soveltuvaa koulutusta /osaamista,
 •  kokemusta erityisryhmien, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisten ohjaamisesta/ valmentamisesta,
 •  positiivista asennetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja,
 • verkosto- ja kehittämistyön osaamista,
 • Green Care -henkisyyttä,
 • sitoutumista Sininauhaliiton arvoihin.

Etsimme henkilöä, joka hallitsee kiinteistöhuollon tehtävät, tuntee hankkeen kohderyhmää ja osaa ohjata ja valmentaa heitä, kykenee verkostoyhteistyöhön sekä hankehallintoon.

Tarjoamme ainutlaatuisen tehtävän, erinomaisen työympäristön ja kehittämisen mahdollisuudet Skatan tilalla sekä vahvan hankeorganisaation tuen.

Palkkauksessa sovellamme sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta (vaativuusryhmä 4).

Hakemukset tehtävään pyydämme jättämään ke 31.1.2018 klo 12.00 mennessä tämän sähköisen hakulinkin avulla.  Olemme yhteydessä haastateltaviin 2.2.2018 mennessä. Haastattelut ovat 9.2.2018. kello 13-16 Skatan tilalla.

Lisätietoja tehtävästä antaa päällikkö Pekka Lund: puh. 050-5223906, pekka.lund(a)sininauha.fi. Soittoaika 26.1.2018 klo 12-15. Muut yhteydenotot sähköpostitse, kiitos.

 

Sininauhaliitto on valtakunnallinen yli sadan jäsenyhteisön keskusjärjestö, joka toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijana. Liiton ja sen jäsenyhteisöjen erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.

Toimintamme pohjaa kristilliseen ihmiskäsitykseen: jokaisen elämä on arvokas ja ainutlaatuinen, kaikilla on oikeus toivoon, armoon ja anteeksiantoon.