Ohita valikko
Kaksi naista katsoo eteen ylös samaan suuntaan

Helsingin Diakonissalaitoksen Tapio Tähtinen Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtajaksi

Sininauhaliiton hallitus edustaa alueellisesti koko liittoa, ja sekä pienet että isot jäsenjärjestöt ovat hyvin edustettuina.
JAA

Sininauhaliitto nimesi hallituksensa vuosiksi 2019–2021

Sininauhaliiton hallituksen puheenjohtajan nuija siirtyi liiton kokouksen jälkeen Tuusulan Onnelassa 10.4.2019 Tapio Tähtiselle (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö):

”Tämän hallituksen suurin vahvuus on kyky käydä avointa ja rakentavaa vuoropuhelua vaikeistakin asioista. Uskon hallituksen ja toimivan johdon yhteistyön olevan erittäin hyvää ja tuloksellista.”

Isoimmat ongelmat liittyvät toimintaympäristön epävarmuuteen tulevien sote-ratkaisujen ollessa yhä epäselviä

Tapio Tähtisen mukaan Sininauhaliiton haasteena on myös se, miten koko sininauhaliike kykenee yhdistämään vahvan arvolähtöisen toiminnan ja jatkuvan ammatillisen osaamisen kehittämisen.

Hän korostaa viestinnän roolia kaiken sen vaikuttavan työn kertomisessa, mitä Sininauhaliitossa ja sen koko jäsenkentässä tehdään.

Tapio Tähtinen

Sininauhaliiton hallitus edustaa alueellisesti koko liittoa

Hallituksen jäsenet ovat kokeneita järjestötyöntekijöitä ja hallitustyöskentelijöitä, ja he edustavat tasaisesti sekä pieniä että isoja jäsenjärjestöjä.

Hallituksessa Tapio Tähtisen lisäksi jatkavat Kristian Vilkman (ViaDia ry), Satu Toivanen (Haminan Sininauha ry), Jouko Vuorenniemi (Kan ry) ja varajäsenenä Janika Lindström (Vivo ry).

Hallitukseen valittiin uudestaan Vuokko Ahti (Vivo ry), Erkki Keski-Lusa (Jyväskylän katulähetys ry) ja Mari Tuomainen (Kirkkopalvelut), josta leivottiin hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallitukseen nousivat täysin uusina Pertti Rajala (Porin Sininauha ry) jäseneksi ja Ari Inkinen (Keravan ja Espoon NMKY) varajäseneksi.

Sininauhaliiton henkilöstön edustajana hallituksessa toimii sote-muutostyön projektipäällikkö Sirpa Pöllönen.

 

Teksti & kuva: Anna-Liisa Karhula