Ohita valikko

Huumeiden käyttöhuone vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto kannattaa käyttöhuoneen pilotoinnin selvittämistä.
JAA

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt puoltavat käyttöhuonekokeilun selvittämistä Helsingissä. Käyttöhuoneet palvelisivat kaikkein heikoimassa asemassa olevia huumeita käyttäviä ihmisiä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää huumeiden käyttöhuoneen pilotoinnin selvitystyön aloittamisesta keskiviikkona. Norjassa vastaava turvallinen ja valvottu käyttötila on ollut toiminnassa Oslossa jo vuodesta 2005 ja Bergenissä vuodesta 2016. Käyttötilat ovat suunnattu kaikista heikoimmassa asemassa oleville huumeita käyttäville ihmisille. Erityisesti heille, jotka eivät asioi terveyspalveluissa tai muissa huumeiden käyttäjille suunnatuissa terveysneuvontapisteissä.

Kun ihminen haluaa lopettaa huumeiden käytön, hänet voidaan ohjata käyttöhuoneen kohtaavan työn palveluista huumeriippuvuuden erityishoitopalveluihin. Lisäksi käyttöhuoneen terveyspalveluiden avulla voidaan ehkäistä tartuntatautien leviämistä, pistostulehduksia tai muita käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja sekä kalliita erikoissairaanhoidon hoitojaksoja.

Palveluvalikoimaan tulee sisällyttää asuinalueella tehtävä ympäristötyö, jossa käyttäjät ja henkilökunta jalkautuvat ympäristöön huolehtimaan ympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Laadukas ympäristötyö on välttämätöntä, jotta huumeiden käytöstä aiheutuvat lieveilmiöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto näkee, että käyttöhuoneen pilotoinnin selvittämistä kannattaa kokeilla Suomessa juuri Helsingissä. Toivoisimme Helsingin kaupunginvaltuuston edistävän asiaa puoltamalla käyttöhuoneen pilotoinnin selvitystyötä. Selvitystyössä on oleellista selvittää viranomaisyhteistyön kipupisteet ja etsiä niihin ratkaisuehdotukset laaja-alaisena yhteistyönä eri viranomaisten, asiantuntijoiden, järjestöjen ja huumeita käyttävien ihmisten kesken.

Mirka Vainikka, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja, Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja

Teemu Tiensuu, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja

Inari Viskari, asiantuntija, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto