Ohita valikko
Kämmenet, joiden keskellä pieni sytytetty kynttilä.

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuudessa muistetaan niitä, joita ei ehditty auttaa

Huumemyrkytyskuolemien määrä on laskenut jonkin verran, mutta paljon olisi vielä tehtävissä, muistotilaisuuden järjestäjät sanovat.
JAA

Kaikki huumeiden käyttäjät eivät kuole huumeisiin, mutta ne jotka kuolevat, kuolevat usein yksin sekä myös 20–30 vuotta nuorempina kuin suomalaiset keskimäärin. Yliannostuskuolemissa ensiapua ei useinkaan ehditä antaa, koska huumeiden käyttäjä ei aina uskalla soittaa ambulanssia – paikalle saattaisi tulla myös poliisi. Avun pyytäminen voi johtaa merkintään poliisin rekisterissä.

Huumekuolema on aina turha kuolema

Vaikka mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta on pyritty lisäämään, ovat ne jääneet riittämättömiksi. Mielenterveyspalvelujen ulkopuolelle jää noin puolet ja päihdepalvelujen ulkopuolelle mahdollisesti jopa kaksi kolmasosaa niistä, jotka näitä palveluja tarvitsisivat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat erillään muusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä, ja lisäksi ne ovat aliresursoituja. Huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä saavat hoitoa ja apua liian myöhään, mikä saattaa johtaa myös käsitykseen, että hoito on hyödytöntä ja apu tehotonta. Näin syntyy itseään toteuttava ennustus: kuollut on avun ulottumattomissa.

Vuonna 2015 Suomessa kuoli huumeisiin 141 henkilöä. Huumemyrkytyskuolemien määrä on laskenut jonkin verran vuoden 2011 huippulukemista. Vaikka suuntaus on ollut hyvä ja kuolemantapaukset vähentyneet, paljon olisi vielä tehtävissä.

– Oikea-aikaisella ehkäisevällä, haittoja vähentävällä ja kuntouttavalla huumetyöllä voidaan huumekuolemia vähentää radikaalisti, sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja Teemu Tiensuu Sininauhaliitosta. – Keinot on olemassa, kysymys onkin siitä, halutaanko niitä käyttää. Näemmekö huumeiden käyttäjän elämän kyllin arvokkaaksi, jotta sitä kannattaa suojella?

Huumeisiin kuolleita muistetaan nyt 19. kerran

Helsingissä on järjestetty vuodesta 2000 lähtien Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus keskeytyksettä joka vuosi. Ensimmäisinä järjestäjinä olivat Omaiset Huumetyön Tukena ry (nyk. Tukikohta ry) ja Aseman lapset ry. Seuraavana vuonna mukaan tuli myös Irti Huumeista ry.

Tänä vuonna mukana on enemmän paikkakuntia kuin koskaan aiemmin. Huumeisiin tai päihteisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Helsingin lisäksi nyt ainakin Turussa, Tampereella, Vantaalla, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Haminassa, Raumalla, Kotkassa, Porissa, Raahessa, Vaasassa ja Kajaanissa.

Taustamateriaalia

STM: Arviomuistio: mielenterveyslain ja päihdehuoltolain palvelut (16.1.2016).
THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2017 (Kuvio 12., s. 71 ja taulukko 48., s. 73).
Tuoreimmat tiedot huumemyrkytyskuolemista ovat vuodelta 2015.

Yhteydenotot

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto, puh. 040 5520 495, teemu.tiensuu@sininauha.fi

Lisätietoja huumekuolemista

Pekka Hakkarainen
Tutkimusprofessori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 02952 47161
pekka.hakkarainen@thl.fi

Pirkko Kriikku
Oikeuskemisti, FT
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 02952 48054
pirkko.kriikku@thl.fi

Muistotilaisuudet

Helsingin muistotilaisuus 6.11.2018

https://www.facebook.com/events/1027598374109108/

Muiden paikkakuntien muistotilaisuudet

https://www.facebook.com/events/1027598374109108/permalink/1030258620509750/

Allekirjoittajat

Tukikohta ry
Irti Huumeista ry
EHYT ry
Sininauhaliitto
Stop Huumeille ry
A-klinikkasäätiö sr
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ry
KRAN rf
Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta
Sovatek-säätiö
Youth Against Drugs
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (Kakspy ry)
Kotka-Kymin seurakunta
Woimala / Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Haminan Sininauha ry
Jyväskylän katulähetys
KRIS-Satakunta ry
KRIS-Suomen keskusliitto ry
Elina Rosing
Vantaan seurakuntayhtymä
Porin Sininauha ry
Haminan seurakunta
Spartak ry
Joensuun seurakunta
Rauman seurakunta
Kajaanin työvoimayhdistys