Ohita valikko

Ihmisarvoteot - mitä ne ovat?

Jokainen ihminen ansaitsee tukea ja huolenpitoa juuri sellaisena kuin hän tällä hetkellä on.
JAA

Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä tehdään työtä sellaisten ihmisten kanssa, joille ei tunnu löytyvän muuta paikkaa tai palvelua yhteiskunnasta. Nämä ihmiset ovat todella vaikeissa tilanteissa, eivätkä itsekään tiedä miten ja kuka heitä voisi auttaa. Päihde- ja mielenterveysongelmien lisäksi heillä saattaa olla fyysisiä sairauksia, työttömyyttä, asunnottomuutta ja ihmissuhdevaikeuksia.

Apuun kutsutaankin usein kristillistä auttamistyötä tekeviä järjestöjä. Auttamisessa lähdetään liikkeelle ihmisarvoteoista: huolehditaan perustarpeista ja turvallisuudesta, estetään hyväksikäyttötilanteet ja heitteillejättö, ja turvataan asiakkaan pääsy tarpeiden mukaiseen hoitoon.

Parhaimmillaan auttajan ja autettavan välille muodostuu luottamussuhde, joka on välttämätön ensiaskel kuntoutumisen, toimijuuden vahvistamisen ja osallisuuden edistämisen polulla. Työtä tehdään pitkäjänteisesti, arjessa rinnalla kulkien ja valmentaen.

Ihmisarvoteot edellyttävät arvostavan kohtaamisen eetosta, eli ihmisen varauksetonta hyväksyntää. Jokainen ihminen ansaitsee tukea ja huolenpitoa käytöksestään huolimatta, juuri sellaisena kuin hän tällä hetkellä on.

Suosittelen lukemaan aiheesta Sininauhaliiton sivuilta:

Ihmisarvoteot, osallisuus ja luottamus. Päivi Kivelä. Sininauhaliitto 2020.

https://storage.googleapis.com/sininauhaliitto-production/2020/05/4b5867a5-ihmisarvoteot_kivela_koko-teos-sivuttain.pdf

 

Asta Juntunen

järjestöpäällikkö

Sininauhaliitto