Ohita valikko
vanhempi ja pari nuorta aidalla

TÄYNNÄ: Ilmainen koulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään huumeita käyttävän nuoren läheisiä

Miten tukea huumeita käyttävän nuoren läheistä?
JAA

Sininauhaliitto ja Irti Huumeista ry kouluttavat tänä syksynä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään huumeita tai päihteitä käyttävän nuoren läheisiä. Maksuttomiin, marraskuussa alkaviin koulutusryhmiin on lisätty nyt koulutuspaikkoja, ilmoittaudu mukaan! Päivitys 8.11.: Koulutus täynnä.

Koulutus muodostuu viidestä iltapäivän mittaisesta osiosta sekä yhdestä myöhemmin järjestettävästä jatkotapaamisesta. Tarkoituksena on, että koulutuksen osallistujat pääsevät kokeilemaan mallia käytännössä ja jakamaan kokemuksiaan jatkotapaamisessa.

Koulutuksissa käydään läpi kuusiosaista Palaset-mallia, joka on kehitetty tukemaan läheisiä nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä. Malli luo struktuurin työskentelylle ja sen avulla on helpompi edetä tapaamisissa läheisten kanssa. Malli on ratkaisukeskeinen, eteenpäin suuntaava ja toivoa antava ja sitä voi hyödyntää myös laajemmin läheisten kohtaamisissa.

Ilmoittaudu koulutuksiin mahdollisimman pian, ensimmäinen koulutusryhmä aloittaa jo 11.11.

Emilia PuistovirtaTiina HaajanenKoulutukset pitävät Emilia Puistovirta ja Tiina Haajanen Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n ”Palasista
eteenpäin – Tukea läheisille nuoren huumeiden käytön aiheuttamassa kriisissä” -hankkeesta.


Koulutusten aikataulut:

Koulutus 1

11.11., 24.11., 8.12., 20.1., 3.2.,  klo 12.30-15.30

Koulutus 2

16.11., 23.11.,14.12., 11.1.,25.1. klo 12.30-15.30

Koulutus 3

18.11., 2.12., 16.12., 13.1., 27.1. klo 12.30-15.30

Näiden tapaamisten lisäksi pidetään yksi myöhemmin järjestettävä lyhyempi jatkotapaaminen (aika sovitaan erikseen osallistujien kanssa).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: emilia.puistovirta@sininauha.fi, p. 044 499 3219

Kerro viestissäsi seuraavat tiedot:

Nimi:
Titteli:
Organisaatio:
Sähköposti:
Puhelinnumero:
Mihin koulutukseen osallistut:

Koulutus 1  (11.11., 24.11., 8.12., 20.1., 3.2.)

Koulutus 2  (16.11., 23.11.,14.12., 11.1.,25.1.)

Koulutus 3 (18.11., to 2.12., to 16.12., to 13.1., to 27.1.)


”Läheiset jäävät usein ilman tukea, kun nuori alkaa kokeilla tai käyttää huumeita. Keräsimme hankkeen alussa kyselyillä läheisten kokemuksia ja toiveita liittyen heille tarjottavaan tukeen. Joidenkin läheisten kokemusten mukaan heidän voinnistaan ei ollut kysytty pitkänkin jatkuneen tilanteen aikana. Osa puolestaan kertoi, että ammattilaisten oli vaikea ottaa päihteet tai niiden vaikutukset läheisiin puheeksi. Tilanne vaikuttaa monilla tavoin läheisten omaan jaksamiseen ja terveyteen. Moni kertoi toivoneensa, että olisi saanut tukea jo aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin oma hyvinvointi oli jo kärsinyt roimasti. On siis selvää, että läheisten hyvinvointia on tuettava enemmän ja Palaset-malli tarjoaa tähän hyvän työvälineen.”

Palasista eteenpäin -hankkeen työntekijät