Ohita valikko

Itsehoitoa vai huumeiden käyttöä?

JAA

Viime aikoina on keskusteltu huumeista ja huumeeksi luokiteltavien lääkkeiden käytöstä. Haluan korostaa minulle olevan tärkeää sen, että kipua ja sairauksia hoidetaan hyvin. Jos potilaalle sopiva lääke voidaan luokitella väärinkäytettynä huumeeksi, se ei estä lääkekäyttöä. Lääkkeitä kuitenkin käytetään myös huumeina. Määritelmällisesti moni lääke muuttuu huumeeksi, jos sitä käytetään ”itsehoitona”, katulääkkeenä tai muuten omin päin. On tärkeää muistuttaa, että itsehoitolääkkeet löytyvät apteekista. Niitä ei kasvateta tai valmisteta omatoimisesti, eikä osteta kadulta tai internetistä.

Meillä on Suomessa selkeät lääkemääräys- ja ostokäytännöt. Etenkin kansainvälistä keskustelua seurattuani jäin pohtimaan sitä, että lääke- tai kannabiskokeilu ei tee kenestäkään lääke- ja kannabisasiantuntijaa saati kyvykästä arvioimaan itselääkitystään.

Terminä ”itselääkitys” on harhaanjohtava ja huono. Jos kyse on itsehoitolääkkeestä, se myydään apteekissa. Itsehoito ei läheskään aina tarkoita parasta hoitoa.

Suomessa riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet ja niiden tarve arvioidaan lääkärissä, joka kirjoittaa reseptit. Olen ymmärtänyt, että lääkäreillä on useita syitä, jotka vaikuttavat reseptien kirjoittamiseen. Mikäli jokin lääke on paras kipulääke johonkin sairauteen, lääkärin tulisi tätä lääkettä kirjoittaa. Syynä lääkkeen kirjoittamattomuudelle ei saa olla lääkärin työmäärän mahdollinen lisääntyminen tai pelko kasvavasta määrästä huumeriippuvaisia asiakkaita. Lääkärien pitää toimia aina vastuullisesti ja eettisesti sekä arvioida paras mahdollinen lääkitys potilaalle.

Itsehoito soveltuu joihinkin apteekista saataviin aineisiin. Se toimii kuitenkin huonosti esimerkiksi antibioottien kohdalla, joita meistä jokainen saattaisi haluta vaatia esimerkiksi korvatulehdukseen. Itsehoitoproblematiikka koskee kaikkia reseptilääkkeitä. Niitä ei voi ostaa kaverilta tai kadulta, itselääkitsemismielessä.

Kaverin Panacod on tarkoitettu kaverille, ei sinulle tai minulle.

Lääkkeitä tulee syödä lääkärin ohjeen mukaan. Suomessa on rakenteita, kuten vahva julkinen terveydenhuolto, valvonta Valviran taholta, sähköinen resepti ja lääkkeiden markkinointilinjaukset, jotka osaltaan suojelevat ja ehkäisevät Yhdysvaltojen kaltaiselta opioidikriisiltä. On syytä pitää silmät auki ja pohtia, voivatko opioidikriisin kaltaiset ilmiöt olla tulevaisuuden haasteitamme. Oleellista on myös pohtia, kuinka asioihin voidaan vaikuttaa ja kuinka lääkkeiden huumekäyttöön tulee puuttua. Kuinka siitä tulee puhua? Tärkeintä lienee se, että asioista uskalletaan kysyä.

 

Mirka Vainikka

toiminnanjohtaja

Irti Huumeista ry

Kirjoitus on ilmestynyt Toivo-lehden numerossa 2/2018.