Ohita valikko
Keski-ikäiset näinen ja mies nojaavat toisiinsä betoniseinän edessä. Hymyilevät

Järjestöissä tehdään arvokasta työtä

Järjestöjen toimintaedellytykset on Sininauhaliiton Toivo-verkkomedian teemakokonaisuus, jossa useat kirjoittajat tarkastelevat toimintaympäristöään, omaa työtään ja asiakkaitaan. Keskiössä ovat poikkeuksellisen vaikeissa tilanteissa olevien ihmisten parissa toimivat järjestöt, joissa kohdataan peruspalveluiden ulkopuolella tai reuna-alueilla olevia ihmisiä.
JAA

Järjestöjen merkitys toteutuu erityisesti niiden ihmisten elämässä, jotka eivät voi hyvin, joilla on vähän sosiaalista pääomaa ja joiden ääni ei kuulu yhteiskunnallisessa keskustelussa.

”Järjestöillä on erityinen kyky vahvistaa turvallisuutta, luottamusta, toimijuutta ja osallisuutta. Järjestöjen rahoittaminen on hyvinvointi-investointi,” toiminnanjohtaja Pekka Lund kirjoittaa Toivo-verkkomedian ”Supervoimaiset järjestöt ” -artikkelissa.

”Järjestötyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen”, Rauman kaupungin järjestökoordinaattori Janne Rantala kirjoittaa artikkelissa ”Joustava järjestö on rahoittajan unelma”. Rantala näkee yhteistyön lisäämisen alueilla keinoksi selättää kasvavia ongelmia ja taloudellisia haasteita. On aika keskustella järjestöjen toimintaympäristön vahvistamisesta, ei ainoastaan nykytilan turvaamisesta. Haaste on erityisen suuri, kun huomioimme sen, että monet järjestöjen kohtaamien ihmisten ongelmat kasvavat.

Mitä tapahtuu palvelukäyntien välissä? Miten päästä palveluiden piiriin?

Olennaista ei ole vain sosiaali- ja terveystoimen palveluihin pääsy, vaan se, mitä tapahtuu vastaanottokäyntien välissä. Sininauhaliiton arviointipäällikkö Marja Vuorinen kirjoittaa artikkelissa ”Järjestöjen ja hyvinvointialueiden vuoropuhelu ja yhteistyö”.

”Pystyvyyden tunne, omaehtoisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat ihmisen perustarpeita. Pistemäisten vastaanotto- tai muiden käyntien välissä on se aika, jossa rakennetaan toivoa ja luottamusta ja jossa voi saada kokemuksia johonkin kuulumisesta ja osallisuudesta,” Vuorinen sanoo ja toivoo, että ihminen voi löytää ympäristön, joka tarjoaa mahdollisuuksia pieniin onnistumisiin ja kokeiluihin.

Länsi-Uudenmaan aikuisten sosiaalipalveluiden linjajohtaja Tapio Nieminen toteaa: ”Kaikki asiakkaat eivät pääse, osaa tai uskalla hakeutua palveluiden piiriin. Järjestöillä on rooli ihmisten arkielämän kannattelussa, kun palveluita on keskitetty ja ne ovat käytännössä digitalisoituneet ja kadonneet kauemmaksi.”

Kohtaamispaikat ovat lähellä ihmisiä

”Neljän kuukauden jälkeen meno pankkiin onnistui ja asiat alkoivat edetä. Mies sai pankkikortin, enää ei tarvinnut tehdä valtakirjoja ja maksaa tutuille rahan nostamisesta,” Sininauhaliiton jäsenjärjestötuen suunnittelija Satu Toivanen kirjoittaa päiväkeskuksen työntekijäkokemuksistaan Toivo-verkkomedian artikkelissa ”Miksi asioiden hoitamisen pitää olla niin vaikeaa”.

Kohtaamispaikka Veikkolassa Leppävirralla työntekijät auttavat kävijöitä lähes missä tahansa pulmassa, neuvovat, hankkivat apua, selvittävät asioita, vievät tarvittaessa kauppaan tai lääkäriin ja ratkovat kännykkäongelmia. Apua pankki- tai Kela -asioiden hoitamiseen tarvitaan nykyisin paljon, koska lähipalvelut ovat siirtyneet verkkopalveluiksi.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja pandemia-aikana tarkastelleessa tutkimuksessa professori Henrietta Grönlund ryhmineen havaitsi, että lähes 90 prosenttia koki, että päiväkeskus-kohtaamispaikassa välitettiin, siellä sai puhua ja tulla kuulluksi, tuntea itsensä yhdenvertaiseksi ja turvalliseksi.

”Auttamisen kolme ihmettä” -artikkelissa lähes 40 vuoden työuran tehnyt Sininauhaliiton hengellisen työn kehittäjä Tuomo Salovuori puhuu lämpimästä hehkusta, jota ihmisten kohtaamistyössä parhaimmillaan välittyy. ”En lakkaa ihmettelemästä sitä auttamisen halua, joka kanavoituu järjestöissä sekä ammatillisena työnä että vapaaehtoisten panoksena. Salovuoren mukaan järjestöt tarjoavat monille ”haavoittuneille” ihmisille lauman, johon voi liittyä, mikä on monille ensiarvoisen tärkeää merkityksellisen elämän löytymiseksi.”

Veikkolan kohtaamispaikan toiminnanjohtaja Petra Marjamäki-Rissanen sanoo: ”Kohtaamispaikat kuuluvat ihmisten lähelle”-jutussa: ”Tärkeintä koko hommassa on, että vaikeistakin asioista voidaan aina puhua suoraan ja luottamuksellisesti. ”Moni sanoo, että heti helpottaa, kun saa purkautua. Me olemme täällä, eikä meille tarvitse varata aikoja. Melkein kaikki kävijät ovat yksinäisiä. Joskus vain se, kun kuulee iloista naurua, tuntuu hyvältä. Yhteisö on tärkeä ja lisää hyvinvointia.”

Vertaistuki on järjestöjen perinteinen vahvuus

Vertaistuen merkitys järjestöjen toiminnassa on keskeinen. Vertaisuus on rahapelaamisen haasteissa auttavan Tieto- ja tukipiste Tiltissä läpileikkaava voima. ”Tiltti on ainoa paikka, jossa tunnen kuuluvani joukkoon. On helpompi puhua, kun on saman ongelman jakajia. Tiedon saaminen helpottaa osaltaan asian käsittelyä,” sanoo Tiltin kävijä artikkelissa ”Vertaisuuden ainutlaatuinen voima rahapeliongelmasta toipumisessa”.

Artikkelissa ”Ehtoja asettamaton kosketus” vieraillaan Matilda-yhteisössä, jossa yhdistyvät yksityisyyden ja yhteisöllisyyden molemmat puolet. ”Saa olla yksin mutta ei tarvitse olla yksin. Jokaisella on oma huone omine tavaroineen, oma kotipesä – joten aina halutessaan saa olla yksin. Yhteisön vahvuus on, ettei tarvitse olla yksin, koska monessa elämäntilanteessa yksinäisyys ei ole toivottu valinta, vaan ahdistava pakko. Yhteinen keittiö ja olohuone, yhteiset ryhmät ja yhdessä jaettu arki tarjoavat tunteen yhteydestä toisiin ja kuulumisesta johonkin”.

Kuntouttava työtoiminta johdattaa takaisin työpolulle

Paljon tukea työelämävalmiuksiensa vahvistumiseen tarvitsevilla henkilöillä on usein monia samanaikaisia ja kasautuvia vaikeuksia, jotka ovat osaltaan esteinä työllistymiselle.  ”Tärkeintä on nähdä potentiaali, ei rajoituksia” -jutussa kuvataan järjestöjen toimintaa, niiden tarjoamia korvaavia työelämäkokemuksia ja mahdollisuuksia luoda työelämäsuhdetta aivan uusista ja erilaisista lähtökohdista.

Kuntouttavaan työtoimintaan Vihreässä Keitaassa Helsingissä osallistuneiden Hannan ja Köpin tarinat viestivät vahvasti siitä, että toiminnassa ei ole kyse vain palvelusta. Kyse on siitä ympäristöstä, jossa palvelua toteutetaan, siitä yhteisöstä, joka palvelun aikana kannattelee – ja siitä otteesta, jolla yksilöitä, yhteisöä ja palvelua ohjataan.

Leppävirralla sijaitseva ”Kohtaamispaikka Veikkola tuo iloa ja toivoa” -jutussa kaksi vuotta sitten kuntouttavassa työtoiminnassa aloittanut Heidi, 42, käy kohtaamispaikassa kolme kertaa viikossa ja pistäytyy toisinaan muinakin päivinä siellä syömässä. Heidin tavoitteena on palata työelämään.

”Kohtaamispaikan tuki antaa siihen toivoa. Tuntuu, että kuulun taas johonkin.”

Kooste: Henna Tarjanne-Lekola

Kaikki ”Järjestöjen toimintaedellytykset” -jutut löytyvät listattuna alta. Otsikon jälkeen on suora linkki juttuun.

ERIKOISARTIKKELI: Supervoimaiset järjestöt
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/supervoimaiset-jarjestot/

PÄÄKIRJOITUS: Aatteellisten yhdistysten ketterät, notkeat ja väsyneet johtajat
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/aatteellisten-yhdistysten-ketterat-notkeat-ja-vasyneet-johtajat/

JUTTU: Auttamisen kolme ihmettä
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/auttamisen-kolme-ihmetta/

JUTTU: Miksi asioiden hoitamisen pitää olla niin vaikeaa?
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/miksi-asioiden-hoitamisen-pitaa-olla-niin-vaikeaa/

PÄÄKIRJOITUS: ”Tee hyvää, ole hyvä”
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/tee-hyvaa-ole-hyva/

HAASTATTELU: Tärkeintä on nähdä potentiaali, ei rajoituksia
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/tarkeinta-on-nahda-potentiaali-ei-rajoituksia/

JUTTU: Joustava järjestö on rahoittajan unelma
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/joustava-jarjesto-on-rahoittajan-unelma/

JUTTU: Ehtoja asettamaton kosketus on luottamuksen osoitus
Lue koko artikkeli: https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/ehtoja-asettamaton-kosketus-on-luottamuksen-osoitus/

JUTTU: Vertaisuuden ainutlaatuinen voima rahapeliongelmasta toipumisessa
Lue koko artikkeli:  https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/vertaisuuden-ainutlaatuinen-voima-rahapeliongelmasta-toipumisessa/

JUTTU: Kohtaamispaikat kuuluvat ihmisten lähelle
Leppävirran Veikkolan toiminnanjohtaja: Kohtaamispaikat kuuluvat ihmisten lähelle – Toivo (toivoverkkomedia.fi)

JUTTU: Kohtaamispaikka Veikkola tuo iloa ja toivoa
https://www.toivoverkkomedia.fi/artikkeli/kohtaamispaikka-veikkola-tuo-iloa-ja-toivoa/

JUTTU: Järjestöjen ja hyvinvointialueiden vuoropuhelu ja yhteistyö
Lue koko artikkeli: Järjestöjen ja hyvinvointialueiden vuoropuhelu ja yhteistyö – Toivo (toivoverkkomedia.fi)


Toivo on Sininauhaliiton pää-äänenkannattaja: hidas, kestävä, rohkea, rouhea, peilaava verkkomedia.

Siirry Toivo-verkkomedian sivuille:
Toivo (toivoverkkomedia.fi)  – löydät kaikki julkaistut materiaalit.

Lisätietoa Toivo-verkkomediasta: 
Medialle & Kirjoittajille ja kuvaajille