Ohita valikko

Järjestöjohtajat vetoavat ministereihin ja Veikkauksen hallintoneuvostoon: Rahapelipolitiikassa tarvitaan nyt nopeita toimia kansalaisten velkaantumisen estämiseksi

Päivittäiset ja kuukausittaiset tappiorajat pitää Veikkauksen peleissä säätää merkittävästi nykyistä alemmalle tasolle.
JAA

EHYT ry:n, Sosped-säätiön, A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliitto ry:n järjestöjohtajat laativat 20.4.2020 yhdessä vetoomuksen rahapelipoliittisista toimista poikkeusaikana. Vetoomus lähetettiin eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle, sisäministeri Maria Ohisalolle, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtajalle Jukka Gustafssonille.

Rahapelipolitiikassa tarvitaan nopeita toimia, jotta koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeus­tilanteessa vältetään tarpeeton rahapeleistä aiheutuva velkaantuminen. Esimerkiksi päivittäiset ja kuukausittaiset tappiorajat pitää Veikkauksen peleissä säätää merkittävästi nykyistä alhaisemmiksi.

Poikkeuksellinen ajankohta vaikuttaa myös ihmisten rahapelikäyttäytymiseen: rahapeliautomaatit ovat suljettuja, elämänpiiri kapenee, etäyhteyksien käyttö erilaisten asioiden hoidossa lisääntyy ja taloudellinen epävarmuus lisääntyy. Tarpeettomien taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi nyt on perusteltua tehdä nopeita ja selkeitä toimenpiteitä rahapelipolitiikassa.

Suomessa rahapelaaminen keskittyy valtio-omisteiselle Veikkaus Oy:lle, minkä tähden myös raha-pelaamista koskevat muutokset ovat omistajan päätettävissä. Toki etenkin digitaalisessa rahapelaamisessa suomalaisten pelaajien käytössä on tosiasiallisesti lähes rajaton kansainvälinen pelitarjonta: Ei ole mielekästä säädellä kotimaista rahapelaamista tehokkaasti, jos ongelmallinen rahapelaaminen siirtyy tämän seurauksena ylikansallisten peliyhtiöiden peleihin. Tehtävien toimien on vähennettävä ongelmallista rahapelaamista, ei siirrettävä sitä peleistä toiseen. Mahdollisimman nopeasti, käytännössä käynnissä olevan arpa­jaislain uudistamisen osana, on ryhdyttävä määrätietoisesti rajoittamaan ulkomaalaista rahapelitarjontaa Suomessa aiempaa tehokkaammilla keinoilla. Akuutissa tilanteessa tehokkaimmat keinot ongelmallisen rahapelaamisen torjumiseen kytkeytyvät Veikkauksen peleihin liittyviin toimenpiteisiin.

Ihmisiä ei tule kannustaa pelaamaan etenkään korkean riskitason rahapelejä. Muutenkin vaikeassa tilanteessa ei kaivata rahapelien aiheuttamia haittoja: taloudellisia, ihmissuhde-, itsetunto- ja riippuvuus-ongelmia. Korkean riskitason rahapeleihin liittyvä tuoteinformaatio, käytännössä mainonta, pitää lopettaa. Veikkauksen korkean riskitason pelien tuoteinformaatio voi käytännössä toimia ylikansallisten peliyhtiöiden korkean riskitason pelien mainoksena: pelaamaan kannustaminen ei välttämättä johda Veikkauksen pelien pelaamiseen.

Kun korkean riskitason rahapelaaminen on siirtynyt kokonaan nettiin, jossa pelaaminen edellyttää kirjautumista, haitallista rahapelaamista rajoittavien työkalujen käyttäminen on helpompaa kuin niin sanotussa kivijalkapelaamisessa. Näitä työkaluja tulee nyt myös käyttää. Selkeä pelihaittoja vähentävä rajoitus­toimenpide on tappiorajojen alentaminen: rajat ovat tällä hetkellä 1000 €/vuorokausi ja 2000 €/kuukausi, ja niitä, erityisesti päivittäistä rajaa, tulee alentaa merkittävästi. Jotta tässä ahtaassa taloudellisessa tilan­teessa vältetään tarpeeton rahapeleistä aiheutuva velkaantuminen, päivittäiset ja kuukausittaiset tappiorajat pitää Veikkauksen peleissä säätää merkittävästi nykyistä alemmalle tasolle.

Veikkaus on myös kehittänyt Vastuullinen Asiakkuus (VasA) -mallin riskipelaamisen puuttumisen työ­kaluksi. VasA-mallin idea on, että seuraamalla kirjautuneen pelaajan pelikäyttäytymistä Veikkauksen työ­kalu havaitsee muutokset rahapelikäyttäytymisessä. Näin pelaajaan voidaan olla yhteydessä, jos peli­käytös muuttuu huolta herättävään suuntaan. Tänä aikana VasA-mallin käyttöönotolle on erityiset perusteet ja se on otettava välittömästi käyttöön.

Raha-automaattien sulkeminen on synnyttänyt poikkeuksellisen tilanteen suomalaiseen rahapelikenttään. Tänä poikkeusaikana syntyy paljon arvokasta tietoa suomalaisten pelikäyttäytymisestä. Rahapeli­käyttäytymisen osalta paras tieto kertyy Veikkaukselle. On välttämätöntä, että Veikkaus antaa tämä datan yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten tutkijoiden käyttöön, jotta suomalainen rahapelipoliittinen päätöksenteko voi perustua parhaaseen mahdolliseen rahapelaamista koskevaan tietoon.

Helsingissä 20.4.2020

Juha Mikkonen Lassi Rajamäki Olavi Kaukonen Pekka Lund
EHYT ry Sosped-säätiö A-klinikkasäätiö Sininauhaliitto ry
toiminnanjohtaja toiminnanjohtaja toimitusjohtaja toiminnanjohtaja