Ohita valikko
Kynttilöitä pimeydessä

Järjestöt huolissaan: Yhä useampi huumeisiin kuollut on alle 25-vuotias nuori

Huumeiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Erityisen silmiinpistävää on huumemyrkytyksiin kuolleiden määrän, etenkin alle 25-vuotiaiden nuorten osuuden, kasvaminen.
JAA

Euroopan mittakaavassa Suomessa kuollaan huumeisiin poikkeuksellisen nuorina. Päihdepalveluiden saatavuutta tulee parantaa huumekuolemien ehkäisemiseksi, vaativat päihdetyötä tekevät toimijat.

Suomessa kuoli vuonna 2020 huumemyrkytyksiin yhteensä 228 henkilöä eli viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Kuolleista 76 oli alle 25-vuotiaita. Huumekuolemien määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. 2000-luvulla huumemyrkytyksiin on kuollut yhteensä jo 2627 ihmistä.

Viime vuosina nuorten osuus huumeisiin kuolleista on ollut hälyttävässä nousussa. Vuonna 2020 alle 25-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemat lisääntyivät 35 prosenttia edellisvuodesta.

– Tilanne on surullinen ja huolestuttava, mutta valitettavasti osa pidempiaikaista kehityskulkua. Huumeiden käytön aiheuttamat haitat näkyvät yhä vahvemmin päihdetyötä tekevien järjestöjen työssä. Myös koronapandemia on heikentänyt monien apua tarvitsevien tilannetta, sanoo toiminnanjohtaja Mirka Vainikka Irti Huumeista ry:stä.

Suomessa huumeisiin kuollaan verrattain nuorena. Viime vuonna huumemyrkytyksiin kuolleiden keski-ikä Suomessa oli vain 32 vuotta, käy ilmi THL:n luvuista.

Huumekuolemat olisivat ehkäistävissä

Yksi läheisensä menettäneistä on Mimmu, jonka veli Jani kuoli huumeisiin 26-vuotiaana. Hän toivoo huumeriippuvaisille lisää hoitopaikkoja.

– Veli yritti joitakin kertoja päästä irti huumeista. Aina kun hoitopolku alkoi jossain ja veli pääsi jatkohoitoon ja kuntoutukseen, heräsi toivo. Ne eivät kantaneet, vaan riippuvuus iski sieltä yli. Vielä päivää ennen kuolemaansa veli sanoi, että pitäisi lopetella. Siihen ei tullut tilaisuutta, Mimmu kertoo.

Huumeisiin kuolee Suomessa enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä. Huumekuolemat olisivat ehkäistävissä parantamalla päihdepalveluiden saatavuutta. Tarvitaan monipuolisesti erilaisia hoitomuotoja, pitkäkestoista psykososiaalista tukea ja myös lääkkeetöntä hoitoa. Nuorten parissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö ja käytön riskeistä tiedottaminen ovat yhtä lailla tärkeitä.

– Päihdehoidon piiriin pääseminen on vaikeaa, eikä oikeus hoitoon toteudu yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Päihdehoito on saatava kuntoon, jos haluamme tilanteeseen muutosta. Esimerkiksi korvaushoidossa on Suomessa huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka korvaushoidon on osoitettu ehkäisevän tehokkaasti huumekuolemia, sanoo toiminnanjohtaja Ron Furman Tukikohta ry:stä.

Päihdejärjestöt kehottavat lainsäätäjiä reagoimaan nopeasti, jotta Suomessa voidaan pilotoida ja ottaa käyttöön myös uusia päihdehaittoja vähentäviä menetelmiä.

– Keinovalikoimaan olisi hyvä saada mm. valvotut huumeiden käyttötilat, ainetestaus sekä opioidien vasta-aine naloksonin jakaminen yliannostusriskissä oleville käyttäjille, luettelee Furman.

Suomessa huumekuolemien ehkäisemiseksi on toistaiseksi tehty vasta vähän.

– Nyt tarvitaan päättäjien ja viranomaisten toimia pahenevan huumetilanteen edessä. Aikaa odottelulle ei ole, sillä yksikin kuolema on liikaa, painottaa Vainikka.

***

Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään Helsingin Vanhassa kirkossa tiistaina 9.11.2021 klo 18.00. Tilaisuudessa muistetaan huumeiden käytön seurauksena menehtyneitä ja sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Tukikohta ry, Irti Huumeista ry, Stop Huumeille ry, KRAN rf, EHYT ry, EPT-verkosto, Sininauhaliitto, Myllyhoitoyhdistys ry, A-klinikkasäätiö ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta.

Huumeisiin kuolleiden tai päihteisiin kuolleiden muistotilaisuuksia järjestetään ympäri Suomea pyhäinpäivän tienoilla. Tänä vuonna tilaisuuksia järjestetään ainakin 20 paikkakunnalla. Lisätietoa eri paikkakuntien tilaisuuksista: https://www.vaiettumenetys.fi/muistotilaisuudet/

Päihteisiin kuollutta läheistä voi muistaa myös virtuaalisesti sytyttämällä tähden hänen muistokseen tai kirjoittamalla muistokirjoituksen: https://www.vaiettumenetys.fi/

Allekirjoittajat:

A-klinikkasäätiö

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevän päihdetyön verkosto

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Irti Huumeista ry

Kran rf

Myllyhoitoyhdistys

Sininauhaliitto

Stop Huumeille ry

Tukikohta ry

Homebase Lahti

Järvenpään A-Kilta ry

Järvenpään seurakunta

Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Kotka-Kymin seurakunta

Olarin seurakunta

Porin Sininauha ry

Rovalan Setlementti ry

VIKTO ry

YAD Youth Against Drugs ry

 

Lisätiedot:
Mirka Vainikka
toiminnanjohtaja
Irti Huumeista ry
0400 937 128
mirka.vainikka@irtihuumeista.fi

Ron Furman
toiminnanjohtaja
Tukikohta ry
040 820 2564
ron.furman@tukikohta.org

Läheisten haastattelupyynnöt:
Birgitta Suorsa
viestintäpäällikkö
Irti Huumeista ry
040 620 3178
birgitta.suorsa@irtihuumeista.fi

 

 

KORJAUS 3.11.
Tiedotteen aiemmassa versiossa ilmoitettiin huumekuolemien lisääntyneen kolmanneksella vuonna 2020. Oikea luku oli huumekuolemien lisääntyminen viidenneksellä.

Kuva: Unsplash