Ohita valikko

Järjestöt vaativat rahapelaamisen uutisointia eettisemmäksi

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja pelaaminen näkyy arjessamme päivittäin. Myös media käsittelee rahapelaamista paljon.
JAA

Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa parantaa peleistä käytävää julkista keskustelua, minkä vuoksi se julkistaa Vetoomuksen eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta Journalismin päivänä 14.lokakuuta.

Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa kiinnittää journalistien huomion rahapeliuutisoinnin eettisyyteen. Vetoomus nostaa esiin Journalistin ohjeisiin vedoten rahapeliuutisoinnissa pohdittavia piirteitä, kuten piilomainonnan, voittojen sattumanvaraisuuden ja tuotoista hyötyvien intressien esiin tuomisen. Viestintäverkostoon kuuluvat tahot työskentelevät niiden ihmisten parissa, joille rahapelaaminen aiheuttaa riippuvuutta ja muita erilaisia haittoja.

Vetoomuksen tavoitteena on, että toimitukset linjaisivat eettiset periaatteet rahapeliuutisointiin. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä rahapelijärjestelmä uudistuu vuoden 2017 alussa. Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto yhdistyvät yhdeksi valtion omistamaksi yhtiöksi. Samalla arpajaislakia muutetaan, säädetään uusi tuotonjakolaki ja valmistellaan erillisselvitys rahapelien toimeenpanon valvonnan uudelleenjärjestämisestä. Uuden yhtiön aloittaessa tiedottaminen ja markkinointi saattavat lisääntyä.

Voittojen uutisoiminen saattaa vahvistaa virheellisiä uskomuksia ja sisältää piilomainontaa

Tyypillisesti pelaajilla on paljon virheellisiä uskomuksia liittyen rahapelaamiseen. Yleisimmin pelissä vaadittavan tiedon tai taidon osuus arvioidaan väärin, samoin kuin oman taidon merkitys. Rahapelien äärellä voiton epätodennäköisyys unohtuu helposti. Riskinä on, että voittotarinoiden uutisointi tai virheellistä tietoa välittävät kirjoitukset houkuttelevat pelaamaan lisää, vahvistavat virheellisiä ajatuksia ja lisäävät ongelmapelaamista.

Uutiset, jotka sisältävät suoria tuotetietoja rahapeleistä, saattavat vaikuttaa markkinoinnilta. Julkisen sanan neuvosto antoi keväällä 2016 huomautuksen Iltalehdelle Veikkauksen voittotarinoiden suorasta julkaisusta. JSN:n mielestä yhtiö pyrki tiedotteillaan markkinoimaan omia tuotteitaan ja palveluitaan. Lehti alistuu osaksi yhtiön markkinointia, kun se julkaisee voittajatarinoita ilman omaa toimituksellista panosta.

Vetoomuksen tehneeseen viestintäverkostoon kuuluvat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus, Kehittämiskeskus Tyynelä, Sosped säätiö, Peluuri, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Peliklinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkosto toimii muun muassa parantaakseen rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin liittyvää julkista keskustelua.