Ohita valikko
Kolme ihmistä, mies kahden naisen keskellä, katsovat puhelinta pohtien ja oivaltaen.

Jäsenjärjestöavustus vuonna 2024

Sininauhaliiton jäsenjärjestöt voivat hakea liitolta toiminta-avustusta omaan toimintaansa 5.5.2024 mennessä.
JAA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Sininauhaliitolle 50 000 euroa avustusta, joka on tarkoitettu jaettavaksi pienille tai vähävaraisille jäsenjärjestöille. Sininauhaliiton jäsenjärjestöt voivat hakea liitolta toiminta-avustusta omaan toimintaansa 5.5.2024 mennessä. Avustuksen suuruus voi olla 1000–5000 euroa. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun 2024 aikana.

Avustusta voivat hakea Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, joissa järjestetään vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ja jotka eivät saa muuta STEA-avustusta. Avustusten tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa sekä lisätä vapaaehtoisten hyvinvointia.

Avustusta voi käyttää vain järjestön yleishyödyllisen toiminnan kuluihin.

Hyväksytyt pienavustusten käyttötarkoitukset

 1. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen kuten toiminnasta aiheutuvat tarvike-, toimitila- ja tarjoilukulut
 2. Jäsenjärjestöjen toimijoiden virkistäytymiseen kuten retket, virkistystilaisuudet tai tapahtumat. Ei kuitenkaan ulkomaanmatkoihin.
 3. Jäsenjärjestön toiminnan näkyvyyden vahvistamiseen tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuovan tapahtuman tai kampanjan järjestämiseen; esim. kampanjan markkinointikulut tai tapahtuman tarjoilu- ja ohjelmakulut.
 4. Järjestön toimijoiden osaamisen lisäämiseen kuten koulutuksen, seminaarin tai tapahtuman osallistumismaksut, majoituskulut ja matkat edullisimman kulkuvälineen mukaan.
 5. Jäsenjärjestön toimijoiden ja kohderyhmän osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen; esim. erilaiset tapahtumat ja näihin liittyviin matkakulut edullisimman kulkuvälineen mukaan tai digitaaliset laitteet etäosallisuuden lisäämiseksi.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Hakijan tulee täyttää hakulomake, johon liitetään
  1. jäsenjärjestön toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  2. jäsenjärjestön tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  3. jäsenjärjestön hallituksen pöytäkirjanote, josta ilmenee haettava määrä ja avustuksen käyttötarkoitus

Hae avustusta 5.5.2024 mennessä

Löydät hakulomakkeen täältä

Avustusten myöntäminen

Avustusten jakamisesta päättää hakemusten perusteella Sininauhaliiton hallitus. Avustus on käytettävä avustushakemuksessa esitettyihin kuluihin. Pienavustuksilla ei voi kattaa toisen rahoittajatahon (esim. kunnan) rahoittamasta toiminnasta syntyvää alijäämää.

Avustusta ei myönnetä henkilöstökuluihin eikä kokouspalkkioihin, ei myöskään ruoka-avun toteuttamiseen.

Avustuksen maksaminen

Avustuksen hakijalle tiedotetaan avustuspäätöksestä kesäkuussa 2024, kun Sininauhaliiton hallitus on asian käsitellyt. Myönteisen päätöksen saatuaan hakijan tulee toimittaa liitolle virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama avustuksen siirtosopimus.

Sininauhaliitto tilittää avustuksen hakijan tilille, kun siirtosopimus on saapunut liittoon. Avustuksen käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi.

Avustuksen käytön raportointi

Hakijan tulee noudattaa STEAn ja Sininauhaliiton ehtoja avustuksen käytöstä ja raportoinnista. Jos järjestöllänne on selvittämätöntä siirtyvää avustusta, tulee se myös selvittää ja toimittaa vuosiselvitys Sininauhaliitolle.

Edellisten vuosien vuosiselvitysten toimittaminen on ehtona uuden avustuksen saamiselle.

Vuosiselvitys sisältää

 • avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman, kirjanpidon pääkirjaotteen tai muun vastaavan kirjanpidon tulosteen, joka todentaa avustuksen käytön
 • allekirjoitetun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomuksen
 • mahdolliset muut oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi vaadittavat tiedot.

Vuosina 2022 ja 2023 myönnetyn avustuksen vuosiselvitys

Vuosiselvitys tehdään Webropol-lomakkeella. Avustusta saaneet järjestöt saavat sähköpostitse raportointiohjeet. Selvitykset tulee toimittaa 30.4.2024 mennessä.

 

Yhteyshenkilöt

Marja Mettälä
talous- ja henkilöstöpäällikkö
Puh. 040 718 2607
marja.mettala@sininauha.fi

Satu Toivanen
suunnittelija
Puh. 044 493 2969
satu.toivanen@sininauha.fi