Ohita valikko

Jorma Niemelä In memoriam

Ainutlaatuinen näkijä, jonka perintö elää.
JAA

Meidät on saavuttanut hämmentävä ja surullinen tieto Jorma Niemelän kuolemasta. Sininauhaliitto ottaa osaa Jorman omaisten ja lähipiirin suruun.

Silmälasipäinen mies, jolla on lyhyt parta ja viikset.

Jorma Niemelä oli monessa hyvässä mukana. Hänet tunnetaan ja muistetaan muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorina, Sociala Oy:n innovaattorina, yhteiskuntaa syvin näkemyksin kommentoineena dosenttina ja lukuisten raporttien kirjoittajana ja esitelmien pitäjänä. Jormalla oli ainutlaatuista näkemyksellisyyttä.

Ainutlaatuinen näkijä

Yksi keskeinen osa Jorma Niemelän elämäntyötä sijoittui Sininauhaliittoon, jossa hän toimi eri rooleissa usean vuosikymmenen ajan, pitkään myös toiminnanjohtajana vuodesta 1992 aina vuoteen 2004 asti, jolloin hän siirtyi Diakonia-ammattikorkeakouluun.

Sininauhaliitosta tuli keskusliitto vuonna 1983. Jorma Niemelä oli keskeinen toimija, kun Sininauhaliittoa strategisesti ja toiminnallisesti rakennettiin sellaiseksi, jollaisena sen nykyään tunnemme.  Asiantuntijuus ja tieto olivat keskeisiä ulottuvuuksia Niemelän kehittämässä Sininauhaliitossa. Tiedontuotannon ja tutkimuksen tehtävät olivat keskusliittotyön erottamattomia osia.

Niemelä vahvisti kristillisen päihdekuntoutuksen tietopohjaa myös omalla tutkimuksellaan. Hänen vuonna 1997 ilmestynyt väitöskirjansa Usko, hoito, toipuminen on edelleen alan ainoita merkittäviä tutkimuksia, ja sillä on ollut vuosia kestänyt vaikutushistoria sekä Sininauhaliitossa että koko päihdehoidon kentällä.

Rahapelihaittatyön perustaja

Niemelän visionäärisyys, kyky nähdä ilmiöitä ja tarttua niihin, näkyy esimerkiksi hänen ja Lasse Murron käynnistämässä rahapelihaittoihin liittyvässä työssä, joka jatkuu elinvoimaisena ja suomalaisittain ainutlaatuisena edelleen.

Niemelä ja Murto havahtuivat rahapeliongelmaan yli kolmekymmentä vuotta sitten, aikana, jolloin aiheesta ei puhuttu eikä sitä tutkittu. Heidän selvityksestään Kun on pakko pelata alkoi suomalaisen rahapelihaittatyön kehitys, polku, joka on johtanut puhelin- ja muiden auttamispalveluiden kokonaisuus Peluurin menestykseen.

Ajatukset elävät

Sekä Jorma Niemelän innovoima työ että etenkin hänen ajatuksensa elävät edelleen Sininauhaliitossa. Hänen viime vuosien sote-järjestöihin liittyvän perehtymisensä lisäksi Sininauhaliitossa kuulee edelleen viittauksia Niemelän toiminnanjohtajakauden aikaisiin pohdintoihin, jotka ovat osoittautuneet aikaa kestäväksi.

Vaikka Jorma Niemelä on poissa, hänen perintönsä elää.

Sininauhaliiton puolesta
Pekka Lund
toiminnanjohtaja