Ohita valikko

JULKILAUSUMA: Vaadimme matalan kynnyksen päihdepsykiatrista hoitoa jyväskyläläisille lapsille ja nuorille

Joukko jyväskyläläisiä päihdetyöntekijöitä ja päättäjiä on huolissaan pitkistä jonoista.
JAA

Jyväskyläläisten nuorten keskuudessa päihteiden sekakäyttö ja yliannostukset ovat yleisiä, samoin päihtyneiden tappelut. Huumausaineiden katukaupasta on tullut arkipäivää ja tilaaminen netistä on sekä helppoa että vaarallista. On välittäjiä ja myyjiä, tyttöjä ja poikia, nuorimmat vasta 13-vuotiaita. Mukaan joutumiseen tarvitaan vain yksi onneton virhepäätelmä, yksi väärä kerta, yksi ohittamaton yllytys.

Päihteitä käyttävät lapset ja nuoret ovat palveluiden väliinputoajia. Nuoria jonotutetaan ja juoksutetaan paikasta toiseen, mutta kokonaiskuvaa nuoren elämästä ei tunnu muodostuvan missään. Eri toimijoilta puuttuu yhteinen kosketuspinta, vaikka samoja asiakkaita riittää useaan osoitteeseen. Hoitoverkosto ei toimi tilanteessa, jossa avunhakija ilmaisee halukkuutensa päästä mielenterveys- tai päihdehoitoon. Viikkoja kestävät jonot ovat aivan liian pitkiä. Pahimmillaan hoitoonpääsyä odotellessaan nuori ehtii vammautua tai menehtyä.

 1. Vaadimme jyväskyläläisille lapsille ja nuorille matalan kynnyksen päihdepsykiatrista hoitoa. Nuorten ja heidän läheistensä on saatava apua ja tukea päihde- ja mielenterveysongelmiin yhden oven periaatteella.

Kun nuori hakee apua katkaistakseen päihteidenkäyttönsä, hänen on päästävä päihteettömään, jonottomaan hoitoon heti. Nuori ei voi odottaa pitkiä aikoja tietämättä, mitä ja milloin seuraavaksi tapahtuu. Nopea hoitoonpääsy on nuoren, hänen läheistensä sekä yhteiskunnan etu. Tehokkaimmaksi on havaittu rajaava ja sitouttava hoito. Eriarvoisuutta lisää se, että korkean hinnan vuoksi vain osa halukkaista pystyy hakeutumaan tämäntyyppiseen hoitoon.

 1. Pidämme välttämättömänä, että kunta panostaa myös ostopalveluna hankittaviin palveluihin, joiden avulla nuori pääsee nopeasti tarvitsemansa avun piiriin.

Päihdeongelma koskettaa koko perhettä. Tukea ja tietoa tarvitaan perheissä, terveydenhuollossa ja kouluissa. Nuorten vanhemmat ja läheiset ovat turhautuneita toimimattomiin hoitokäytäntöihin. Lapsen päihdeongelman tuottama huoli aiheuttaa vanhemmille ahdistuneisuutta, masennusta, elämänhalun kadottamista ja sairauspoissaoloja. Vanhemmat tarvitsevat sekä ammattilais- että vertaistukea.

 1. Haluamme Jyväskylän kaupungin nettisivuille ajantasaisen listan kaikista nuoriso-, päihde-, mielenterveys- ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, jotka osaavat hoitaa ja tukea päihdeongelmaisia lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään ja vanhempiaan. Toimipaikan nimi, lyhyt luonnehdinta ja oikeat yhteystiedot riittävät.

Jyväskylän vaikea tilanne on useaan otteeseen todettu ja nyt on toiminnan aika. On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki Jyvässeudun päihde- ja mielenterveysongelmiin perehtyneet tahot ratkaisevat ongelmaa yhdessä. Päihdepsykiatrisen hoidon matalan kynnyksen mahdollistuminen ja yleistyminen on avain nuorten päihdeongelmaan puuttumiseen ja sen ratkaisemiseen.

Julkilausuman allekirjoittajat

 1. Tarja Hiltunen, läheistyön kehittäjä, KT, Sininauhaliitto, Jyväskylä
 2. Katri Kluukeri, kirjallisuusterapiaohjaaja, kouluttaja, varhaiskasvattaja
 3. Heini Lekander, diakonian työalasihteeri, diakoni, YTM, Jyväskylän seurakunta
 4. Bella Forsgrén, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, maakuntavaltuuston jäsen (vihr.), Jyväskylä
 5. Iida Asikainen, kaupunginvaltuutettu (vihr.), Jyväskylä
 6. Tuija Mäkinen, Jyväskylän kaupunginvaltuuston 2. vpj, Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen (vihr.)
 7. Aimo Asikainen, kaupunginvaltuutettu (kesk., pj), Kuiville Pyrkivien Tuki ry (1. vpj), Jyväskylä
 8. Tomi Kuosmanen, kaupunginvaltuutettu (kd, 2. vpj), Keski-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsen, Jyväskylä
 9. Helena Konttinen, päihdetyöntekijä ja läheinen, Jyväskylä 
 10. Katri Silvennoinen, vastaava kuraattori, YTM, Jyväskylän kaupunki
 11. Ahti Ruoppila, Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki
 12. Ari-Pekka Liukkonen, kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vpj. (vihr.) Jyväskylän kaupunki
 13. Marika Visakorpi, kaupunginvaltuutettu (kd), Jyväskylä
 14. Krista Dachauer, sairaanhoitaja (kd), Jyväskylä
 15. Erkki Keski-Lusa, toiminnanjohtaja, Jyväskylän Katulähetys
 16. Minna Mustonen, varavaltuutettu (kd), Jyväskylä
 17. Aija Kauppinen, terveydenhoitaja ja läheinen, Jyväskylä

Yhteydenotot

Läheistyön kehittäjä Tarja Hiltunen, Sininauhaliitto, tarja.hiltunen@sininauha.fi, puh. +358 50 339 3588

Päivitetty 28.6.2018