Ohita valikko
Pihlaja marjoja täynnä, vastavalossa.

Kaikilla on oikeus vanheta onnellisesti

”Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut.”
JAA

Vanhustenviikon teema ”Onni on vanheta” on haastava monelle ikääntyneelle, sillä kaikilla ei ole taitoa tai edes halua vanheta, saati vanheta onnellisesti. Vanheneminen voi olla kurjaa, kivuliasta ja yksinäistä.

Monelle ikääntyneelle yksin olemisesta tulee tottumus, ja keinot löytää uusia ihmissuhteita tai harrastuksia käyvät vähiin. Valitettavasti joidenkin ikääntyneiden ainoat kaverit ovat alkoholi ja lääkkeet.

Pilke®-toiminta on vertaistuellista ryhmätoimintaa ikääntyneille (60+ v.), joilla on tai on ollut päihdeongelma. Jokaista Pilke-ryhmää ohjaa kaksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Pilke-ryhmät toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eli niihin saa tulla sellaisena kuin on ilman vaatimusta päihteettömyydestä tai raitistumisesta. Matala kynnys toteutuu myös siten, että Pilke-toiminta on osallistujalle maksutonta.

Etsivän vanhustyön avulla voidaan löytää esimerkiksi yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, ja päihdeongelmista kärsiviä ikääntyneitä.

Fingerroosin Säätiön Löytävän vanhustyön koordinaattori Saija Rahusen mielestä erään asiakkaan sanoma kiteyttää koko etsivän vanhustyön:

”Paljosta olisin jäänyt, ellen ovea olisi avannut.”

Tänään 4.10.2020 julkaistaan Fingerroosin Säätiön ja Sininauhaliiton yhdessä tuottama piirrosanimaatio Löytävä vanhustyö: mitä se on, miten sitä tehdään ja mitä sillä saavutetaan.

Linkki Löytävä vanhustyö ‑videoon:
https://youtu.be/L1b8pl31eM0

Linkit Pilke®-toiminnan kuvauksiin:
https://www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi/toimintaa/pilketoiminta
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/paivatoiminta/pilker-toiminta

Lisätiedot

Ulla-Maija Nikula
Toimitusjohtaja
ulla-maija.nikula@fingerroos.net
Puh. 044 033 3678
(2.10.–11.10.2020)

Saija Rahunen
Löytävän vanhustyön koordinaattori, geronomi AMK
saija.rahunen@fingerroos.net
Puh. 044 975 1610
(alkaen 5.10.2020)