Ohita valikko
Avoin käsi, jolta lentää useita kymmeniä pieniä kirjekuoria

Kaikille hyvinvointialueille on saatava toimielin, joka päättää sote-järjestöjen avustuksista

Ole yhteydessä oman alueesi valtuutettuihin!
JAA

Ensimmäiset hyvinvointialueiden aluevaltuustot on valittu. Kovin pian nämä valtuustot alkavat päättää hallinnollisista rakenteistaan, esimerkiksi siitä, onko hyvinvointialueella toimielintä, joka päättää sote-järjestöjen avustuksista.

Sininauhaliitto on allekirjoittanut yhdessä muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa Hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten (VATE) puheenjohtajille ja valmistelijoille kirjeen Hyvinvointialueen määriteltävä hallintosäännössä, mikä toimielin päättää sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista, joka on julkaistu SOSTEn verkkosivuilla.

Kirjeessä muun muassa todetaan painokkaasti, että järjestölähtöisen auttamisen toimintoja ei voida siirtää ostopalveluksi, koska järjestölähtöisessä auttamisessa vertaistuen ja vapaaehtoisten rooli ammattilaisten rinnalla on merkittävä.

Kannustamme sote-järjestöjä olemaan yhteydessä oman alueensa valtuutettuihin.

Yksi hyvä tapa on lähettää heille tämä sähköinen kirje, johon voi lisätä oman yhdistyksen nimen ja allekirjoituksen. Nyt kannattaa nähdä pieni vaiva, jotta sote-järjestöjen toiminnan jatkuvuus hyvinvointialueella turvataan!

#JärjestötIhmisenPuolella

Yhteistyöterveisin
Pekka Lund
toiminnanjohtaja
Sininauhaliitto
&