Ohita valikko

Kannanotto: järjestöjen vapaaehtoistoiminta leikkausuhan alla

Vapaaehtoistyö lisää merkittävästi miljoonien suomalaisten hyvinvointia. Sininauhaliitto on mukana järjestöjen yhteisessä kannanotossa, jossa ilmaistaan syvä huoli hallituksen suunnitelmista leikata yli kolme miljardia euroa järjestöjen vapaaehtoistoiminnasta.
JAA

Kannanotossa järjestöt korostavat, että hallitusohjelmassa suunnitellut valtionavustusleikkaukset vaarantavat toteutuessaan järjestöjen toiminnan ja voivat konkretisoitua toiminnan kohderyhmälle voinnin välittömällä huonontumisella, akuutilla ja vakavalla oireilulla, mielenterveyden haasteiden pahenemisella sekä yksinäisyyden ja eristyneisyyden syvenemisellä.

”Vapaaehtoistyö on äärimmäisen tärkeää, sillä se vahvistaa koko yhteiskunnan yhteisöllisyyttä, turvaa ja osallisuutta. Järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä ihmisten kohtaamiseksi ja auttamiseksi vapaaehtoisten turvin. Jos tähän ei tulevaisuudessa ole resursseja, se tulee vaikuttamaan suoraan ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn,” sanoo Sininauhaliiton vapaaehtoistyöstä vastaava Heidi Eriksson.

Leikkaukset heikentäisivät tilannetta entisestään

Jo tehdyt leikkaukset sosiaaliturvaan ovat heikentäneet monien järjestöjen kohderyhmien tilannetta ja lisänneet painetta kääntyä järjestöjen puoleen avun tarpeessa. Järjestöjen erityisosaaminen ja vertaistuki tarjoaa apua usealle ihmisryhmälle, jotka muuten jäävät tuen ja avun ulkopuolelle. Jos nämä palvelut ja toiminnot joudutaan lopettamaan leikkausten seurauksena, voivat inhimilliset seuraukset olla kauaskantoiset ja katastrofaaliset. Kasautuvat ongelmat voivat synnyttää mittaamattoman pahoinvoinnin kierteen, jota julkinen sektori ei pysty korjaamaan.

Vapaaehtoistoiminta lisää tutkitusti myös sitä tekevien hyvinvointia. ”Monelle vapaaehtoiselle toimiminen yhteisen hyvän eteen on merkittävä hyvinvointia ja osallisuutta edistävä tekijä. Se, että on mahdollista olla merkityksellinen osa yhteisöä, on mittaamattoman arvokasta,” Eriksson sanoo.

Tutustu järjestöjen yhteiseen kannanottoon

Lisätietoja: 

Heidi Eriksson
Suunnittelija hyvinvointi ja vapaaehtoistyö, Jäsenpalvelut
Sininauhaliitto ry
heidi.eriksson@sininauha.fi
Puh. 050 359 3846