Ohita valikko

Kannattaako köyhää tukea?

Joku rohkea kunta voisi tehdä vallankumouksen.
JAA

Mitä tapahtuu köyhille ja muille heikossa asemassa oleville ihmisille sote-uudistuksen jälkeen? Sote-maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista, ennaltaehkäisevästä sosiaali- ja terveyshuollosta sekä pelastustoimesta (= turvallisuudesta).

Toteutuuko palvelujen yhdenvertainen saatavuus? Mikä jää kuntien tehtäväksi? Kunnat huolehtivat jatkossakin asukkaidensa hyvinvoinnista. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tiedän, tiedän: osallisuuden vahvistamista, liikuntamahdollisuuksia, kulttuuria jne.

Entä asunnottomien, työttömien, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien suhteen? Kuinka tuetaan vaikeasti työllistyviä ja monien ongelmien kanssa kamppailevia? Työttömyyttä ehkäisemällä pystytään ehkäisemään monia muitakin sosiaalisia ongelmia. Tähän eivät riitä asukasraadit, skettipuistot eivätkä torikonsertit.

Kunnissa on laadittava tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja työllisyyden hoitamiseen + suunniteltava toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Kiinostaako kuntapäättäjiä investoida ihmisiin?

Joku rohkea kunta voisi tehdä vallankumouksen, todella syvällisen mullistuksen, ja satsata kaiken mahdollisen avun ja tuen heikossa asemassa oleville kuntalaisille. Samalla voisi selvittää kustannuksia ja lopullisia säästöjä, turvallisuutta, asukastyytyväisyyttä ja onnellisuutta – yhteistyössä maakunnan kanssa.

 

Asta Juntunen

järjestöpäällikkö

Sininauhaliitto