Ohita valikko

Kiinnostaako luontotoiminnan yhdistäminen arkipäivän työhösi? Etsimme sote-järjestöjä mukaan maksuttomaan kehittämisprojektiin

Juurruta Green Care -toiminta oman järjestösi työhön - me tarjoamme välineet ja koulutuksen.
JAA

Sininauhaliiton luontotoimintaa kehittävä Vihreä Veräjä etsii uusia sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja -yhdistyksiä kumppaniksi. Vihreän Veräjän kehittäjien Minna Malinin ja Miia Hessen avulla luontoelementit voi ottaa osaksi toimintaa myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Vihreä Veräjä on auttanut tänä vuonna yhdeksää järjestöä ja yhdistystä ottamaan Green Care- eli luontotoiminnan osaksi olemassa olevaa toimintaansa. Niemikotisäätiö on aloittanut yhteistyön Vihreän Veräjän kanssa toimintakeskus Villa Borgiksessa Helsingin Vartiokylässä ja Kesäharjun toimintakeskuksessa Iitissä.

Luonnossa on liikuttu ja työskennelty aiemminkin, sillä toimintakeskus on meren äärellä ja sen tontilla on iso puutarha. Toiminnasta on kuitenkin tänä vuonna tullut tietoisempaa ja suunnitelmallisempaa, Villa Borgiksen ohjaaja Ulla Tiainen kertoo.

– Teimme keväällä Green Care -toiminnan vuosikellon ja laadimme tavoitteet. Mietimme, mistä nimenomaan meidän kävijämme hyötyisivät, niin että toiminta olisi heille mielekästä ja kuntouttavaa. Olemme ottaneet puutarhan aiempaa paremmin käyttöön ja tuoneet luontoa myös sisätiloihin, alkaneet käyttää sisustuksessa luonnosta tuotuja elementtejä, kiviä, käpyjä ja muuta.

Ulla Julenius kertoo nauttineensa eniten tänä vuonna luontoretkien tekemisestä ja soutelusta.

Työntekijöiden tukena prosessissa on ollut kuukausittaiset palaverit Vihreän Veräjän Minna Malinin ja Miia Hessen kanssa sekä Satakunnan AMK:n viiden opintopisteen Green Care -perusteiden opintojaksolle osallistuminen.

Villa Borgiksen palveluiden käyttäjä Ulla Julenius on ollut tyytyväinen luonnossa tekemisen lisääntymiseen.

– Minulle luonto on voiman lähde. Kun liikun luonnossa, unohdan kaikki huolet.

Neljä naista vanhan huvilan edessä seisovat ja nauravat viljelylaatikon äärellä.
Minna Malin (toinen oik.) ja Miia Hesse (vas.) ovat tulleet tapaamaan kasvosta kasvoihin aiemmin etäkoulutuksissa kohtaamiaan Kesäharjun työntekijöitä. Ohjaaja, vastaava emäntä Jaana Harju (oik.) ja ohjaaja Minna Niinipuu-Nykänen ovat opiskelleet Green Carea myös Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuoden aikana (toinen vas.).

– Yhteistyö Vihreän Veräjän Minnan ja Miian kanssa avasi omia silmiä sille, mikä on nenän edessä. Näen luonnon joka päivä ja se on maalla asujalle itsestäänselvyys. Silti en ole oikein osannut ajatella, miten täällä on kaikki puitteet luontolähtöiseen toimintaan asiakkaiden kanssa, kertoo Niemikotisäätiön toimintakeskus kesäharjun ohjaaja Minna Niinipuu-Nykänen.

Nyt Kesäharjussa on tehty luontotoimintaa ohjaavat vuosikellot sekä mietitty alueen hyötökäyttöä luontotoiminnassa aiempaa enemmän.


MITÄ?

 • Toteutamme yhteistyössä prosessin, jossa Green Care -toiminta juurtuu luontaiseksi ja suunnitelmalliseksi osaksi toimintaa.
 • Laadimme yhteistyössä luontotoiminnan vuosikellon ja teemme Green Caresta näkyvän osan arkeanne.
 • Yhteistyön tuloksena opitte toteuttamaan Green Care -toimintaa itsenäisesti omassa työssänne niin, että nimenomaan oman organisaationne luonne, puitteet ja resurssit huomioidaan.
 • Järjestönne saa vahvan tuen Green Care -toiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen nimenomaan teidän tiloissanne ja asiakkaidenne hyväksi.

 

MIKSI?

 • Luonto on monessa paikassa hyödyntämätön resurssi.
 • Luonnolla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin; se auttaa palautumaan stressistä ja kohentaa mielialaa. Tutkimuksissa on muun muassa todettu luonnossa oleilun vaikuttavan verenpaineen alenemiseen ja sydämensykkeen tasoittumiseen.
 • Kun luontotoiminta juurtuu osaksi toimintaa, asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi kasvaa ja työssä jaksaminen helpottuu.
 • Luontoelementtejä voidaan tuoda myös kaupunki- ja laitosympäristöihin.

 

MITEN?

 • Prosessi toteutetaan työpajoina, jotka järjestetään Teams-alustalla kerran kuukaudessa 2 tuntia kerrallaan. Kokonaisuudessaan luontotoiminnan juurtuminen oman työpaikan arkeen kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen.
 • Prosessi alkaa tammikuussa ja etenee yksilöllisesti järjestöjen resurssit huomioiden.
 • Green Care -toimintaa kehitetään omissa tiloissa, lisäksi on mahdollisuus toiminnalliseen oppimiseen Sininauhaliiton Skatan tilalla Helsingin Vuosaaressa.
 • Osallistujilla on mahdollisuus osallistua omakustanteisesti SAMK-ammattikorkeakoulun Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care -opintokokonaisuuteen (5 op)

Ota yhteyttä, kerromme kehittämisprosessista mielellämme lisää!

Minna Malin
puh. 050 432 8994
minna.malin@sininauha.fi

Vihreän Veräjän nettisivut