Ohita valikko
Ihmisiä kahvilla yhteisen pöydän ääressä

Kohtaamispaikka - arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle

Sininauhaliiton Päiväkeskus 2025 -hankkeessa on perehdytty ajantasaiseen tutkimustietoon* kohtaamispaikoista. Tutkimusten mukaan kohtaamispaikoilla voidaan vaikuttaa vähentävästi päihde- ja mielenterveysongelmista syntyviin kustannuksiin. Toiminnassa on myös kyse tärkeästä demokratiatyöstä.
JAA

Kohtaamispaikat ovat matalankynnyksen olohuoneita ja niitä ylläpitävät useimmiten järjestöt. Tyypillinen kohtaamispaikkakävijä on päihde- ja/tai mielenterveyshaasteiden kanssa kamppaileva työmarkkinoiden ulkopuolella oleva mies (54 %).

”On hienoa voida todeta, että kohtaamispaikoilla on myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tekemämme kustannusvaikuttavuuslaskelman mukaan kohtaamispaikoista syntyvä arvo on 3600 euroa vuosittain kävijää kohden. Tämä on merkittävä summa, sillä jo pelkästään Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen kohtaamispaikoissa vierailee 1600 ihmistä viikoittain,” sanoo hankkeen projektipäällikkö Lea Stenberg Sininauhaliitosta ja jatkaa:

”Yhteiskunnalle syntyy säästöä, kun kohtaamispaikassa käyminen vähentää esimerkiksi psyykkistä kuormitusta ja päihteiden käyttöä. Toiminnalla voidaan myös estää ihmisten ajautumista eniten päihde- ja mielenterveyspalveluita käyttävien joukkoon, jolloin yhden henkilön kustannus yhteiskunnalle on jopa 125 000 euroa vuosittain.”

Tärkeä osa järjestöjen demokratiatyötä

Jenni-Emilia RonkainenMoni vaikeassa elämäntilanteessa oleva ihminen hakeutuu kohtaamispaikkaan selviytyäkseen arjesta. ”Tutkimuksesta opimme, että kohtaamispaikoilla on todella iso merkitys arjesta selviytymiselle. Näin ilmoitti 80 % kohtaamispaikkakävijöistä,” sanoo hankkeen suunnittelija Jenni-Emilia Ronkainen Sininauhaliitosta.

Kohtaamispaikan jälkeen merkittävimmiksi asioiksi arjen selviytymisen kannalta mainittiin ystävät (76 %), perhe ja suku (71 %), terveydenhuolto (65 %) ja sosiaalihuolto (53 %).

Kohtaamispaikkatoiminnassa on myös kyse tärkeästä demokratiatyöstä, jota järjestöt tekevät. ”Kohtaamispaikoissa tehdään paljon merkittävää työtä esimerkiksi luottamuksen, oikeudenmukaisuuden ja kuuluvuuden tunteen vahvistamiseksi. Nämä ovat kaikki sellaisia tunteita, jotka vaikeassa elämäntilanteessa oleva ihminen on saattanut kadottaa – ja ovat kuitenkin arvokkaita mielekkään elämän kannalta.”

Tutustu tarkemmin tutkittuun tietoon kohtaamispaikoista

Lue lisää Päiväkeskus 2025 -hankkeesta

Katso Jarkon tarina kohtaamispaikan merkityksestä

*Lähteet:

  • THL IMPRO: Fakta ja visio: Alkoholin käytöstä aiheutuneiden sote-kustannusten hillitseminen on mahdollista (2020) https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/politiikkasuositukset/politiikkasuositukset/20_05_alkoholin_kaytosta_aiheutuneiden_sote_kustannusten_hillitseminen.pdf, viitattu 14.5.2024
  • Korona yhteiskunnan marginaaleissa -tutkimushankkeessa tehty kyselytutkimus (2021)
  • SOSPED Keskuksen ja Sininauhaliiton Päiväkeskus 2025 –hankkeen yhteystyössä tekemä SOLA-työkaluun pohjautuva kustannusvaikuttavuuslaskelma (2023)