Ohita valikko

Päihdetyössä apuna oleva koira on vapaa tabuista ja häpeästä

JAA

Koira hyväksyy ihmisen juuri sellaisena kuin ihminen kokonaisuudessaan on.  Se ei ole tietoinen tabuista, yhteiskunnan asettamista rooliodotuksista eikä muista ammattilaisen ja asiakkaan kohtaamiseen liittyvistä tunteista. Häpeän tai epäonnistumisen tunteet eivät ole läsnä koiran ja ihmisen kohtaamisessa.

Erityisesti naisten kanssa toteutettavassa päihdetyössä on tärkeää käsitellä muun muassa itsetuntoon, tunteiden tunnistamiseen ja oman arvostuksen tunteen löytämiseen liittyviä teemoja. Koira-avusteisen työskentelyn tavoitteita voivatkin olla itsetunnon koheneminen, kuulluksi ja huomatuksi tuleminen eläimen avulla sekä tunnetyöskentely.

Päihdetyössä asiakassuhteen haasteita saattavat olla asiakkaan sitoutumattomuus toimintaan sekä luottamuksellisen suhteen syntymisen vaikeus. Koiran mukanaolo usein motivoi ja sitouttaa asiakasta ja helpottaa yhteisymmärryksen syntymistä asiakkaan ja työntekijän välille. Jo pelkkä eläimen läsnäolo tuottaa tutkitusti ihmisen hyvinvointia lisääviä tekijöitä, kuten laskee stressitasoja. Koira-avusteinen työskentely on kuitenkin aina tavoitteellista toimintaa, jossa koiralla on tapaamisissa selkeä tehtävä ja tarkoitus.

Yhdessä kokoNAINEN -hankkeessa työskentelee Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ammatillisen täydennyskoulutuksen suorittanut työntekijä, jonka työparina toimii soveltuvuuskokeen suorittanut kuusivuotias Bella.

Työ on jo lyhyen ajan kuluessa osoittanut, että koira soveltuu työskentelyyn päihdehaittoja kokevien naisten kanssa.

Naiset kokevat koirakon kanssa työskentelyn mielekkäänä. Erityisesti tutustuminen työntekijän ja naisten välillä on nopeutunut ja helpottunut. Bella-koira on osoittanut olevansa ammattilainen myös tunnetyöskentelyssä. Bella voi asiakkaan toiveiden mukaisesti olla mukana kaikissa tapaamisissa tai yksittäisissä kohtaamisissa, joissa työntekijä arvioi koiran helpottavan tapaamista. Koirakko voi työskennellä myös ryhmätilanteissa.

Hyvien kokemusten siivittämänä jatkamme koira-avusteisen työn kehittämistä osana työskentelyä päihdehaittoja kokevien naisten kanssa.

Teksti: Tiina Talvensaari, hanketyöntekijä ja koiraohjaaja & Maiju Lehtonen, koordinaattori

Yhdessä kokoNAINEN (2018-2020) on Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikön kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää toimintamalleja naiseuden huomioimiseen päihdetyössä. Hankkeessa työskennellään naisten kanssa, jotka kokevat päihdehaittoja. Yhtenä työmenetelmänä toiminnassa käytetään koira-avusteista työtä.

Kuvassa Bella-koira asiakastyössä.