Ohita valikko

Näkökulma: Sote- ja maakuntauudistus kaatui - työ jäsenyhteisöjemme kanssa maakunnissa jatkuu

Soten kaatuminen saattaakin olla mahdollisuus eikä pettymys.
JAA

Tämän viikon maanantaina aavistukseni sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisesta vahvistuivat, kun maakunnista alkoi tulla viestejä tälle viikolle sovittujen uudistusta koskevien verkostokokousten ja työpajojen peruuttamisesta tai siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.

”Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on nyt sellaisessa vaiheessa, että tätä työtä on järkevää siirtää hiukan pidemmälle. Asia sinänsä on edelleen tärkeä, ja järjestöjen toiminnan pariin ohjaamista voidaan lähteä kehittämään jo olemassa olevien organisaatioiden kanssa.” 

Tänä aamuna tulleet uutiset sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisesta ja pääministerin ilmoitus hallituksen erosta ei ollut siis mikään yllätys. Siihen on jo varauduttu eri puolilla maata ja erilaisin jatkosuunnitelmin. Asian vahvistivat myös Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio ja järjestöjen roolia maakunta- ja soteuudistuksessa selvittänyt Tuija Brax puheenvuoroissaan.

Hanna Tainio painotti maakuntien erilaisuutta sanomalla, että Helsinki ja Kainuu eivät sovi samaan muottiin. Tämä on varmasti ihan totta ja se tulee esille hyvin myös Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen kanssa tehdyssä työssä eri maakunnissa.

Jokainen maakunta on erilainen ja alueelliset tarpeet ja toimintatavat ovat erilaiset. Kuntien rooli on soten alueellisessa rakentamisessa ollut merkittävää ja sen tuleekin jatkua edelleen.

Viime vuosina Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen työ alueellisissa verkostoissa on voimakkaasti kasvanut ja yhteistyö muiden järjestöjen sekä kuntien kanssa on monipuolistunut. Tämä toiminta on erittäin tärkeää, kun uutta sotea aletaan rakentaa ensi syksynä.

Tuija Brax toi aamun erikoislähetyksessä esille miten tärkeää on se, että uusi sote rakennetaan parlamentaarisesti ja kaikki jo tehty työ hyödynnetään siinä.

Hyvät käytännöt ja kokeilut tulee hyödyntää jatkoa suunniteltaessa. Hyvin paljon on tehty jo töitä valinnanvapauskokeiluissa ja henkilökohtaisen budjetin kehittämisessä. Näissä kokeiluissa on saatu arvokasta tietoa asiakkaiden arjesta ja toiveista.

Monet kunnat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä sotepalveluja ja perustaneet yhdessä uusia kuntayhtymiä, jotka jo toimivat hyvin toteuttaen alueen sotepalveluja.  Ne säilyvät ja toimivat edelleen soten kaatumisesta huolimatta.

Onko sote jatkossa maakunnan, kuntayhtymän vai erikoissairaanhoidon hallinnoimaa? Sitä emme tiedä, mutta kaikkea viime vuosina tehtyä työtä tarvitaan edelleen soten kehittämisessä entistä paremmaksi.

Sininauhaliiton jäsenyhteisöille soten kaatuminen on varmasti ollut osin pettymys, mutta mielestäni enemmän mahdollisuus. Se on mahdollisuus saada lisää aikaa ja tietoa oman toiminnan kehittämiseen, järjestöjohtamiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja yhteistyön tekemiseen yhdessä kuntien, seurakuntien ja muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Sirpa Pöllönen
projektipäällikkö, sote-muutostyö
sirpa.pollonen@sininauha.fi
p. 050 560 3851