Ohita valikko
Palasista eteenpäin -hankkeen työntekijät seisovat portaikossa, vieressä kyltti, jossa lukee hankkeen nimi. Aurinko paistaa takaapäpin heidän hiuksiinsa.

Nuoren huumeiden käyttö on kriisi läheisille – Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n Palasista eteenpäin tarjoaa tukea

Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää, joten läheisten voi olla vaikeaa pyytää apua.
JAA

Vuosittain sadoissa perheissä käy ilmi, että nuori käyttää huumeita. Hätä lapsesta, pelko lapsen elämän tuhoutumisesta ja tulevaisuuden näköalattomuudesta laukaisevat kriisin. Läheiset jäävät usein yksin tässä kriisitilanteessa.

Palasista eteenpäin – ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä on päihdetyön asiantuntijajärjestöjen Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n hanke, joka tukee läheisiä, kun nuori on alkanut käyttää huumeita. Tukea ja tietoa tarjotaan myös nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Hanke on yhteiskunnallisesti ajankohtainen, projektipäällikkö Sanna Tanskanen toteaa.

– Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää, joten läheisten voi olla vaikeaa pyytää apua. Tilanne saattaa synnyttää äärimmäisen stressaavan tunnesekamelskan ja ahdingon. Silloin on vaarana, että läheiset itse sairastuvat.

Palasista eteenpäin kehittää läheiskeskeistä työskentelymallia tukemaan läheisiä. Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat kaikki nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.

– Työskentelyymme osallistuva aikuinen voi olla siis kuka tahansa nuoren elämässä oleva aikuinen, ei välttämättä perheenjäsen. Nuori itsekin voi osallistua työskentelyyn. Myös vertaistoimintaa hyödynnetään.

Työskentelyn runkona kuusiosainen Palaset-malli

– Tarjoamamme tuki on lyhytkestoista, 3-4 kk ja sitä räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Tällä hetkellä on meneillään toinen asiakasryhmä, joka koostuu 4-5 perheestä kerrallaan. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki.

– Työskentelyn rungoksi olemme kehittäneet Palaset-mallin, jonka vaiheet ovat kartoitus ja kuuntelu, kriisi ja tunteet, tiedon tarjoaminen, selviytymiskeinot, sosiaalinen tuki ja voimavarat sekä jatkotuki. Mallin taustalla vaikuttaa kansainvälisesti tutkittu Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step -menetelmä.

– Jokaisella tapaamisella keskitytään yhden teeman käsittelyyn. Tilanteen itsenäistä tarkastelua varten hanke tarjoaa nettisivuillaan itseapuoppaan. Työskentelyssä mukana olevilla on mahdollisuus osallistua kuusi kertaa kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi, Tanskanen sanoo.

– Läheisen omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi vaikuttaa myönteisesti siihen, että nuori ottaa vastaan apua. Tilannetta tarkastelemalla, tiedon lisääntymisellä, tunteiden ja kriisin käsittelyllä sekä pohtimalla selviytymiskeinoja ja sosiaalisia tukiverkostoja pääsemme eteenpäin, Sanna Tanskanen vakuuttaa.

Mallia levitetään myös ammattilaisten työvälineeksi helpottamaan perheiden kohtaamista. Malli soveltuu moniin toimintaympäristöihin, kuten kouluihin.

– Asiakastyömme kestää vielä vuoden. Olemme jo nyt saaneet asiakkailtamme positiivista palautetta työskentelystä. Syksyllä 2021 meidän on tarkoitus kouluttaa nuorten ja heidän läheistensä parissa työskenteleviä ammattilaisia, esimerkiksi päihde- ja sosiaalipalveluissa ja oppilashuollossa. Etsimme koko ajan uusia mallista kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, Tanskanen mainitsee.

www.palasistaeteenpain.fi

Palasista eteenpäin -hankkeen apu pähkinänkuoressa:

 • Työskentely kestää 3-4 kk
 • Nuori voi olla enintään 29-vuotias ja hän voi osallistua halutessaan työskentelyyn
 • Läheinen voi olla perheenjäsen tai muu läheinen, jonka jaksamiseen ja hyvinvointiin nuoren päihteiden käyttö vaikuttaa. Joskus läheinen on ystävä, isovanhempi tai kummi.
 • Työskentelyssä pääsee jakamaan kokemuksia myös muiden perheiden kanssa vertaisryhmässä
 • Palasista eteenpäin on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama. Hanke käynnistyi vuonna 2019 ja kestää vuoteen 2022.

 

Palasista eteenpäin -hankkeen työskentelyssä on tärkeää: 

 • Kuulla perheen tarina jokaisen näkökulmasta
 • Pohtia kriisin herättämiä tunteita ja niiden käsittelyä
 • Tarjota tietoa päihdesairaudesta ja päihteistä
 • Tarkastella keinoja eteenpäin pääsemiseksi ja löytää omia ratkaisuja tilanteeseen
 • Hyödyntää olemassa olevia verkostoja, vahvuuksia ja voimavaroja
 • Löytää tarpeenmukainen jatkotuki
 • Tasapainottaa perheen ja läheisten tilannetta

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2020.

Kuvassa Palasista eteenpäin -hankkeen projektityöntekijä Outi Partti, Irti huumeista ry (vas.) ja projektipäällikkö Sanna Tanskanen, Sininauhaliitto. Kuva: Satu Mustonen