Ohita valikko

Päiväkeskuskävijän hyvinvointia edistää se, kun hän tulee kohdatuksi

Huumorin suuri merkitys yllätti päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimushankkeen tekijät.
JAA

Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen päiväkeskusten kävijöitä haastatellessa kävi ilmi, että kohdatuksi tuleminen edistää eniten hyvinvointia. Kohtaamiseen liittyy kokemus yhdenvertaisuudesta ja kuulluksi tulemisesta sekä mahdollisuus olla muiden seurassa. Kysely tehtiin osana päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-hankkeen tutkimusta.

Puolet kyselyyn vastanneista Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen päiväkeskuksissa kävijöistä kertoo käyntinsä syyksi sen, että haluaa tekemistä tai ajankulua. Kyselyyn vastasivat etenkin matalasti koulutetut yksin asuvat miehet.

Yksittäisistä tekijöistä hyvinvointia edisti yleisellä tasolla eniten huumori ja muiden seura.

 Toisaalta hyvin harva päiväkeskuskävijä kokee, että hänellä olisi mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

– Huumorin lisäksi kyselyssä ehkä yllätti eniten se, että ei ainoastaan päiväkeskuksissa, vaan ylipäätään kaikessa järjestöjen toiminnassa kohtaamisen merkitys oli niin suuri. Ihmistä ei määritä järjestöissä hänen ongelmansa, vaan se, että hän tuo oman panoksensa päiväkeskuksen arkeen, tutkimushankkeen vetäjä Jukka Valkonen Suomen mielenterveysseurasta sanoo.

Kaikkiaan MIPA-hankkeen osatutkimuksen ”Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät” kyselyyn vastasi 936 järjestöjen tarjoamien palveluiden käyttäjää, vapaaehtoista, vertaista, läheistä ja muulla tavoin toiminnassa mukana ollutta ihmistä. Sininauhaliiton päiväkeskuksissa vastaajia oli 153.

Sininauhaliiton vastaajat arvioivat hyvinvointinsa hieman matalammaksi kuin muut kyselyyn vastanneet. Vastaajat olivat useimmiten joko palveluiden käyttäjiä tai kuntouttavassa työtoiminnassa, että saisivat mielekästä tekemistä ja ajankulua

– Päiväkeskukset saattavat olla ongelmia kokeneille yksinäisille ja vähän koulutetuille miehille paikka, jossa kokea tulleensa kohdatuksi – onko heillä oikeastaan muita vaihtoehtoja, Valkonen miettii.

Jukka Valkonen: Sininauhaliiton jäsenyhdistysten päiväkeskuksissa kävijöiden hyvinvointi ja sen edistäminen. MIPA-hankkeen tuloksia. (PowerPoint -esitys)

Kuva: Hyvinkään Toimarin päiväkeskuksessa voi pelata biljardia, erilaisia pelejä, osallistua päiväkeskuksen viikottaisiin ohjelmiin, pelata ulkopelejä, katsoa televisiota, käyttää tietokonetta sekä viettää aikaa muiden kanssa.