Ohita valikko

Palaset-työmalli jatkaa elämäänsä verkkokurssina

Palaset-verkkokurssi on julkaistu maaliskuussa 2024. Maksuttomalle verkkokurssille on ilmoittautunut 150 henkilöä (tieto päivitetty 12.3.24). Työmalli auttaa ammattilaista tarjoamaan päihteitä käyttävän läheisille kokonaisvaltaista tukea, jossa keskiössä on asiakkaan kohtaaminen.
JAA

Kun nuori alkaa käyttää huumeita, läheiset kohtaavat haastavan tilanteen. Tukea voi olla vaikea löytää akuutissa tilanteessa. Läheinen kokee itsensä usein keinottomaksi, ja huoli nuoren tulevaisuudesta on suuri

Palaset-malli syntyi Palasista eteenpäin -yhteistyöhankkeessa Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n kesken vuosina 2019–2022. Se kehitettiin työkaluksi ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään huumeita käyttävien nuorten läheisiä. Työmalli auttaa ammattilaista tarjoamaan läheisille lyhytkestoista, mutta kokonaisvaltaista tukea, jossa keskiössä on asiakkaan kohtaaminen ja ratkaisukeskeisyys.

Hankkeen aikaisilla kyselyillä selvitettiin läheisten kokemuksia ja toiveita heille tarjottavasta tuesta. Asiakkaan kuuntelu, tilanteen kartoittaminen hyvinvointimittarilla ja selviytymiskeinojen tarkastelu ovat työmallin eteenpäin vieviä ja toivoa herättäviä elementtejä. Hankkeen loppuvaiheessa ammattilaisia koulutettiin käyttämään Palaset-mallia työssään.

Koulutuksista verkkokurssiksi

Palaset-mallin koulutukset ovat jatkuneet, ja kysyntää niille on edelleen. Idea Palaset-verkkokurssista syntyi paineesta vastata kysyntään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Yhteistyökumppaniksi saatiin Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja kohderyhmä laajentui sote- ja kasvatusalan opiskelijoihin.

Verkkokurssin sisältö on rakennettu muokkaamalla hankkeen aikana luotua mittavaa materiaalia, jonka keskeisimmät elementit ovat olleet Ohjaajan opas ja Itseapuopas huumeita käyttävän nuoren läheiselle. Toisiinsa limittyvien oppaiden sisältöjä järjesteltiin ja muotoiltiin uudelleen sujuvan opiskelukokemuksen mahdollistamiseksi.

Kurssille tuotettiin uudet osiot Työntekijän hyvinvointi ja Päihderiippuvuus ilmiönä. Lisäksi yleisiä ohjeita perhe- ja ryhmätapaamisiin täydennettiin, koska verkkokurssille tulee osallistumaan myös opiskelijoita, joille nämä teemat ovat vielä vieraita. Läsnä olevan kouluttajan tilalle tuotettiin luentovideot. Kaikki oppimateriaali löytyy Diakin digitaalisesta oppimisympäristöstä Diaklesta.

Toisena uutuutena voi tässä vaiheessa jo mainita Palaset-mallin pohjalta tehdyn läheisten omahoito-ohjelman, joka julkaistaan Mielenterveystalossa huhtikuun 2024 aikana. Siitä kerrotaan lisää lähempänä.

Palaset-verkkokurssi on julkaistu maaliskuun alussa. Maksuttomalle verkkokurssille on ilmoittautunut 300 henkilöä (tieto päivitetty 16.4.24).

Lisätietoja verkkokurssista ja ilmoittautumien verkkokurssille Diakin verkkosivuilla.